Svitky, plechy a desky

Brusný papír a smirkový papír pro broušení kovů od VSM

Definovaný výbrus

  • Životnost je důležitá zejména při jemném broušení cívek: dlouhodobé brusivo VSM COMPACTGRAIN se vyznačuje působivým výkonem
  • Brusivo nejen zaručuje dlouhou životnost, ale také dosahuje rovnoměrnější výbrus a konstantnější drsnost povrchu

Odstranění otřepů

  • Od řezání laserem až po vysekávání, nebo dokonce vypalování obrobků: VSM nabízí široký sortiment brusných výrobků – od jemných po hrubé

Odstraňování okují

  • Odstraňování okují je těžká práce, která vyžaduje vhodné vysoce výkonné brusivo.
  • Hlavními výhodami jsou zde hrubé zrnitosti, velký úběr materiálu a odolné podklady.
  • Brusiva VSM s keramickým zrnem – 100% vyrobená v Německu – nabízejí působivý výkon v celém rozsahu použití pro odstraňování okují

Svitky, plechy a desky: důležité polotovary

Výroba svitků, plechů a desek je jedním z největších a nejrozmanitějších průmyslových odvětví na světě. Podle odborníků připadá přibližně polovina světové produkce oceli (2021: celkem asi 1,95 miliardy tun) na výrobu plechů a desek. V uplynulém desetiletí rostla produkce v průměru o tři až čtyři procenta – ročně! Od roku 2020 do roku 2021 se zvýšila dokonce o 6,8 procenta.

Velké ocelářské společnosti nyní sídlí převážně v Asii. Největším hráčem je Čína, jejíž podíl na celkové výrobě oceli je 45 % (2021). Nejznámějšími výrobci oceli v Evropě a Německu jsou ArcelorMittal a Thyssenkrupp. Nejvýznamnějšími odběrateli oceli v Německu jsou stavebnictví (35 % celkové poptávky), automobilový průmysl (26 %), výroba kovového zboží (12 %), strojírenství (11 %) a výroba trubek (9 %).

Definice svitků, plechů a desek

Svitky, plechy a desky jsou hlavními polotovary nebo výchozím materiálem pro kovoobráběcí průmysl. Desky jsou obdélníkové kovové bloky ze surové oceli, hliníku nebo mědi, jejichž šířka a délka mnohonásobně převyšuje jejich tloušťku. (Ocelové) desky jsou polotovarem pro svitky nebo plechy: Svitky jsou převážně role ocelových pásů, které mohou dosahovat hmotnosti až 45 tun. Naproti tomu plechy jsou výrobky z kovových pásů ve formě plechu. Téměř každý kov lze zpracovat do podoby soustruženého plechu. Dělí se na plechy (do tloušťky 3 mm) a těžké pláty.

Použité materiály

Svitky, plechy, pláty a desky se vyrábějí buď z neželezných kovů, jako je hliník a slitiny hliníku, titan a slitiny titanu, nebo mosaz a bronz. Většinou se vyrábějí ze železných materiálů, jako je ocel, a zejména korozivzdorná ocel. Na důležitosti získává stále víc obzvláště korozivzdorná ocel: Její podíl na celosvětové výrobě oceli se jen za posledních deset let zhruba zdvojnásobil.

Rostoucí nároky na broušení

V poslední době stále roste poptávka po konzistentních, vysoce kvalitních površích obrobků. Rovněž se projevuje trend stále jemnějších povrchů. Každou chybu na obrobcích je vidět. To jde ruku v ruce s vývojem směrem k větší poptávce po nerezové oceli. Zejména korozivzdorná ocel, která se používá například na konstrukční díly, klade vzhledem ke svým materiálovým vlastnostem vysoké nároky na brusivo. Je považována za obzvláště houževnatý materiál s nízkou obrobitelností a špatnou tepelnou vodivostí. To vše zvyšuje tvorbu tepla na obrobku a opotřebení zrn – proto se zde vyžadují brusiva, která působí proti tomu. Díky „chladnému“ broušení snižují brusiva VSM s keramickým zrnem teplotu broušené plochy a zajišťují tak výrazně delší životnost a vysoký úběr materiálu při zpracování nerezové oceli.

Broušení – od hrubého po jemné

Při povrchové úpravě svitků, plechů a desek se v celém výrobním procesu používá celá škála broušení – od hrubého až po jemné. Nejprve je třeba zcela odstranit ostré hrany a otřepy na řezaných hranách. Při opravném broušení se brousí také povrchové nerovnosti, nebo dokonce poškození. Existuje rovněž odstraňování okují z tepelně zpracovaných, za tepla válcovaných povrchů. Nežádoucí vrstvu oxidu lze snadno obrousit, ale stejně jako všechny dosud uvedené aplikace vyžaduje i tento proces výkonná, odolná a málo opotřebitelná brusiva s vysokým úběrem materiálu, jako jsou například VSM Ceramics, Ceramics Plus nebo Actirox. Dalším krokem je zušlechtění k dosažení jemných povrchů se specifickým výbrusem, jako je to u známé průmyslové úpravy čelních stran elektrických spotřebičů, opláštění výtahů nebo celých fasád budov. V závislosti na specifických požadavcích nebo specifikacích zákazníka, kde je požadována jasně definovaná, specifická drsnost povrchu nebo stupeň lesku, lze zhotovovat technicky nebo vizuálně posuzované povrchy. Pokud jde o dlouhou životnost a rovnoměrný výbrus, je tou správnou volbou brusivo VSM CompactGrain s dlouhodobou životností. Je-li cílem dokonale lesklý nebo zrcadlově lesklý povrch s vysokou jednotkou lesku (GU), může být nutné provést leštění. To je případ pro VSM Ilumeron, specialistu na dokonalé povrchy a nejvyšší stupně lesku v portfoliu VSM.

Přehled procesů plošného broušení

Vzhledem k tomu, že svitky, plechy a desky jsou obvykle značně velké obrobky, je standardem obrábění na širokopásových bruskách. Pro každou aplikaci existují specifické brusky v široké škále rozměrů a provedení, například brusky speciálně navržené pro svitky. K dosažení ideálního a rovnoměrného povrchu se používají zejména čtyři způsoby broušení, a to i v kombinaci po sobě jdoucích brusných stanic:

  • Ploché broušení s pomocí opěrného válce: Zde je obrobek přidržován válci, podepřen válcem v zóně broušení a dopravován podávacími válci. Tento postup je vhodný zejména pro ploché obrobky jakékoli délky a střední až malé tloušťky, u nichž je požadována konstantní kvalita povrchu. Hlavními produkty jsou svitky, plechy, hranaté tyče a trubky. Mezi uživatele patří zejména výrobci ocelových plechů, prodejci a servisní střediska, kde například svitky z ocelárny podrobují povrchové úpravě.
  • Ploché broušení pomocí transportního stolu: Tento proces broušení probíhá bez podávacích válečků, které obrobek vedou a přepravují. Obrobek je naopak upevněn na stole, který se pod brusnou hlavou pohybuje v opačném směru. Má velmi nízké vibrace a hodí se také pro obzvlášť tenké plechy nebo pro opravné broušení tvrdých obrobků. S jeho pomocí lze také obrábět plechy z niklových a titanových slitin. Na broušení rovných ploch pomocí transportního stolu spoléhají zejména výrobci ocelových plechů a strojních zařízení.
  • Plošné broušení pomocí portálových brusek: Tento způsob broušení je ideální pro opracování značně velkých obrobků. Desky nebo plechy se brousí naležato na spodní konstrukci stroje nebo na zemi. Brusná jednotka se pohybuje nad obrobky a v několika průjezdech částečně opracovává povrch po celé ploše. Jedná se především o hrubé opracování, jakým je odstraňování okují a opravné broušení.  
  • Plošné broušení pomocí strojů s horním pásem: U těchto dlouhopásových brusek se obrobky upínají na stůl nebo do manipulačního zařízení a brusný pás se přitlačuje na obrobek. Tato metoda je vhodná pro ploché obrobky malé a střední délky a jakékoli tloušťky (až po velké kryty) a pro aplikace vyžadující vysoký přítlak. Uživatelé z oboru strojírenství a výroby zařízení a také výrobci a prodejci ocelových plechů zpracovávají především plechy, svařované díly, kontejnery, kryty, profilové trubky, ovládací skříně, nerezové pláště a ocelové odlitky.

Ekologické aspekty ve výrobě a broušení svitků, plátů a desek

Výroba oceli patří k energeticky a surovinově nejnáročnějším výrobám na světě a tvoří osm procent světových emisí CO2. Na výrobu jedné tuny surové oceli se spotřebuje přibližně 5 700 kWh elektřiny, což je množství energie, které ročně spotřebuje dvoučlenná domácnost. Z tohoto důvodu se výrobci oceli snaží zavádět nové procesy šetrnější ke klimatu, například při zpracování rudy používat místo uhlí vodík vyráběný z obnovitelných zdrojů. Příkladem je německý ocelářský průmysl, který se vydal cestou „výroby oceli s nízkými emisemi CO2“.

Ekologické aspekty mají stále větší význam i při zpracování oceli nebo neželezných kovů. V tomto ohledu jsou obzvláště výhodná brusiva s co nejdelší životností. Ve srovnání s běžnými výrobky dosahují dlouhodobá brusiva značky VSM až šestinásobné životnosti. To znamená: na výrobu, přepravu a skladování se vynaloží pouze šestina času a úsilí. A samozřejmě jen šestina odpadu. Efektivní příspěvek k výrobě co nejúčinněji využívající zdroje.

Jste ze Spojených států amerických?

Navštivte naše americké webové stránky!