160 år med VSM

VSM firar jubileum: 160 års slipmedelsexpertis från Hannover

En milstolpe som vi är mycket stolta över. En "Made in Germany"-framgångssaga inom industrin – från glas och smärgel till högteknologiska slipmedel. En historia som vi också har uppnått tack vare er. I talet som hölls av vår försäljnings- och marknadsföringsdirektör Fabian Klopfer uttrycker han denna tacksamhet på alla VSM-medarbetares vägnar.

Vi ser fram emot de kommande 160 åren!

Följ vår jubileumskampanj med massor av spännande insikter om VSM på vår VSM LinkedIn-kanal. Eller upptäck VSM och vår historia på den här webbplatsen.

Historien bakom vårt namn

VSM har sitt säte i Hannover (Hainholz), Tyskland sedan 1864

Vilken del har Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG i vårt företagsnamn? Det är väldigt enkelt: Företaget grundades den 28 maj 1864 med grundandet av S. Oppenheim & Co. i Hainholz i Hannover. Inledningsvis började vi med småskalig produktion av glas och flintpapper, dvs. för hand.

Eftersom kraven på slipprestanda ökade snabbt i takt med industrialiseringen började företaget förlita sig på smärgel som ett nytt material från slutet av 1800-talet. Den hårda bergarten som utvinns på den grekiska ön Naxos, slits ut mindre snabbt än glas men ger ändå mycket hög slipeffekt och blir snabbt företagets viktigaste råvara. Smärgel har till och med blivit så viktigt att dess enorma betydelse fortfarande återspeglas i företagsnamnet idag, även om smärgel inte längre används som slipkorn.

Redan på 1880-talet utökade VSM sin portfölj med konstruktion av maskiner: Maskiner lämpliga för slipning utvecklades och tillverkades i maskinfabriken, liksom hydrauliska formnings- och gjutmaskiner, blåsmaskiner för sandblästring och smältugnar vilka framgångsrikt såldes till den boomande industrin. Maskintillverkningen upphörde först under den stora globala ekonomiska krisen 1929/1930. Sedan dess har VSM fokuserat helt och hållet på produktion av slipmedel med beläggning.

I september 1898 slog sig S. Oppenheim & Co. ihop med Hainholz och Schlesinger & Co. Harburg, en annan stor tillverkare av slipmedel och sedan konkurrent, bildade Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft. Vi bär fortfarande detta namn idag.

Vi är VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG

Upptäck VSM

Grundläggande regler för val av rätt slipmedel

Så började det

Den 28 maj 1864 lade Siegmund Oppenheim och hans tekniskt kunniga svåger Siegmund Seeligmann grunden till vad som senare skulle bli VSM. Företaget S. Oppenheim & Co. började arbeta i små produktionslokaler i Hanover-Hainholz. Mer än 160 år senare ligger VSM:s huvudkontor och produktion fortfarande kvar här. När företaget startade sin verksamhet 1864 låg det på landsbygden, men staden Hannover har sedan dess vuxit runt anläggningen.

Grundläggande regler för val av rätt slipmedel

Ekoxbagge-varumärket

När du går igenom VSM:s lokaler idag kommer du att se den överallt: Ekoxbaggen. 1875 registrerades den som ett varumärke av företaget S. Oppenheim & Co. På den tiden var det enligt varumärkesskyddslagen tillåtet att registrera varumärken hos distriktsdomstolen. Grundarna av det som senare blev VSM insåg tidigt värdet av en minnesvärd logotyp. Av detta skäl registrerade man ekoxbaggen som ett varumärke.

Grundläggande regler för val av rätt slipmedel

Äldsta företagsbrandkåren i Niedersachsen

En av de största farorna för ett tillverkningsföretag har alltid varit brand. Därför har VSM, precis som många andra företag, en egen brandkår. Vår etablerades den 1 juli 1880 av företagets grundare Oppenheim och Seeligmann och är därmed en av de äldsta brandkårerna i Niedersachsen och Tyskland. I början bestod den av 14 anställda och antalet fortsatte att öka stadigt under de följande åren, till ...

Uppfinnandet av tapetklister har något gemensamt med VSM

Uppfinningen av tapetklister

Vad har missfärgade tapeter, en före detta VSM-lärling och smärgelns vidhäftning mot ryggen gemensamt? Alla ledde till uppfinningen av tapetklister. Under sin lärlingstid på VSM blev Ferdinand Sichel medveten om den komplexa bearbetningen av animaliska lim och bindemedel vid tillverkning av slipmedel. Han var redan väl medveten om problemet från sina föräldrars företag, ett företag som tillverkade tapeter och kritfärg.

Grundläggande regler för val av rätt slipmedel

Specialist på belagda slipmedel

Vårt motto: Var alltid flexibel! Efter att ha upphört med tillverkningen av maskiner under den globala ekonomiska krisen 1929–1930 koncentrerade sig VSM uteslutande på tillverkning av belagda slipmaterial. En ny efterbehandlingsanläggning spelade då en viktig roll eftersom den kunde öka produktkvaliteten avsevärt från 1932 och framåt. Detta gjorde det möjligt att specialkonstruera dukar för användning som ryggar i flexibla slipmedel.

Grundläggande regler för val av rätt slipmedel

VSM lanseras internationellt

VSM:s högkvalitativa slipmedel uppmärksammades tidigt av branschen i grannländerna. Redan på 1890-talet började VSM exempelvis hålla ett öga på den mycket intressanta engelska marknaden och byggde där en fabrik baserad på Hainholz-modellen. Företaget var i själva verket mycket framgångsrikt i Storbritannien med sitt eget engelska varumärke ”Atlas”. 1918 förlorades fabriken som ett resultat av första världskriget.

Grundläggande regler för val av rätt slipmedel

Egen keramisk kornproduktion sedan 2004

Slitstarka korn: Våra egenutvecklade och -producerade keramiska korn. Inom slipmedelsbranschen är man alltid på jakt efter det bästa slipkornet för specifika användningar. Och när det gäller hög materialavverkning är keramiska slipkorn det självklara valet. Det beror på att keramiska slipkorn är särskilt hårda och tåliga. Vad innebär det i praktiken? Vid slipning utsätts till exempel varje enskilt korn ...

Grundläggande regler för val av rätt slipmedel

Från glaspapper till formade keramiska korn

De första uppgifterna om användning av sandpapper i England går tillbaka till 1700-talet. Industriell användning som verktyg i form av sandpapper, glaspapper eller flintpapper började med den snabba pågående industrialiseringen i Europa och Amerika. Då fästes slipmaterialet fortfarande på pappersryggen med hjälp av lim. Dessa slipmedel presterade därför dåligt och användes främst för trä och ...

Certifierade och globalt erkända

FEPA-certifierad smärgelduk

VSM är medlem i Federation of European Producers of Abrasives (FEPA). De säkerhetsstandarder som definieras av FEPA säkerställer säker användning av slipmedel.

oSa-certifierade fiberrondeller

The Organisation for the Safety of Abrasives (oSa) är en frivillig sammanslutning av slipmedelstillverkare. VSM är medlem sedan länge

VSM är certifierat enligt ISO 9001:2015-standarden

VSM har under många år haft ISO 9001:2015-certifieringen som grund för sitt kvalitetssäkringssystem, vilket säkerställer att alla delar av företaget uppfyller dessa stränga krav.

Slipningsteknik i Europa

Som den största nationella sammanslutningen för slipningsteknik i Europa representerar VDS, den tyska sammanslutningen av slipmedelstillverkare VSM:s intressen som medlem i den tyska slipmedelsindustrin.

Den internationellt erkända AEO-kvalitetsmärkningen garanterar leveranskedjans tillförlitlighet

VSM innehar sedan 2015 certifieringen AEO (Authorised Economic Operator). Denna internationellt erkända status garanterar säkerheten i leveranskedjan från tillverkaren av en produkt till slutkonsumenten.

Företagsledning

VSM har mer än 800 anställda över hela världen.
Tillsammans arbetar vi för att erbjuda våra kunder bästa möjliga produktutbud med vårt breda sortiment av slipmedelslösningar. Vi vill även göra livet lite enklare för våra kunder varje dag.

Styrelseordförande (CEO) Dipl.-Ing. (Behörig ingenjör) Bernhard von Heyl

Dipl.-Ing. (Kvalificerad ingenjör) Bernhard von Heyl

Styrelseordförande (CEO)

Portfölj

 • Produktion och teknik
 • Omvandling
 • FoU och kvalitetsstyrning
 • Personal och administration
 • Kunskapsöverföring
 • Upphandling
 • Ekonomi och redovisning
Dipl.-ekonomiingenjör (Behörig industriingenjör) Fabian Klopfer, Styrelse

Dipl.-ekonomi-ingenjör (Behörig industriingenjör) Fabian Klopfer

Styrelseledamot

Portfölj

 • Försäljning
 • Marknadsföring
 • Produktledning
 • Eftermarknad
 • Dotterbolag och filialer
 • Logistik- och transportnätverk
 • IT

Vi kan slipmedel – sedan 1864

2023

Med ALU-X lanserar VSM ett slipmedel för aluminium och icke-järnmetaller på marknaden. ALU-X förhindrar igensättning av blästermedlet och förlänger livslängden.

2018

VSM ILUMERON gör det möjligt att slipa och polera i ett enda steg. Det sparar tid och minskar produktionskostnaderna.

2018

VSM ACTIROX har utvecklats och tillverkats i Hannover och är ett geometriskt utformat keramiskt slipmedel för maximal materialavverkning.

2017

VSM COMPACTGRAIN Plus lanseras på marknaden och erbjuder en ny hög prestandanivå inom långtidsslipmedel.

2015

VSM CERAMICS Plus fortsätter att erbjuda befintliga CERAMICS-slipmedel på marknaden.

2005

Under varumärket CERAMICS erövrar nu de keramiska slipmedlen som tillverkas i Hannover de globala marknaderna.

2004

Produktionsstart av VSM:s keramiska slipkorn. Denna vidareutveckling av syntetiska slipkorn ger hög materialavverkning med lång livslängd.

1991

Invigning av utbildningscentret Technical Centre (TC) i Hannover. Det första internationella applikationsseminariet äger rum den 7 september 1992.

1978

VSM COMPACTGRAIN lanseras. Idag har VSM ett av de mest mångsidiga produktsortimenten inom långtidsslipmedel.

1955

Tillbaka till Storbritannien. Grundandet av dotterbolaget VSM Abrasives Ltd. och därmed starten på företagets internationalisering.

1945

Vid krigets slut hade över 85 procent av fabriksbyggnaderna förstörts. Ombyggnad av anläggningen av de anställda, utan statligt stöd.

1930

Specialisering inom belagda slipmedel och maskintillverkning.

1898

Harburg slås samman till Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft. VSM AG verkar fortfarande i denna juridiska form.

1890

Inrättande av en tillverkningsanläggning i England, Storbritannien och införande av det engelska varumärket ”Atlas”. Anläggningen förlorades 1918 till följd av första världskriget.

1880

Konstruktion av den första driftklara VSM-slipmaskinen för slipskivor.

1875

Ekoxbaggen registrerades som det första varumärket.

1864

Företaget grundades i Hannover-Hainholz av Siegmund Oppenheim och Siegmund Seeligmann.

En framgångsrik verksamhet inom slipmedel i mer än 160 år

1864–1898: Från bolagsbildning till fusion

Siegmund Oppenheim och Siegmund Seeligmann grundar VSM i Hannover (Hainholz)

1864 – Företaget grundas

Siegmund Oppenheim och Siegmund Seeligmann grundar VSM AG. Tillsammans börjar de tillverka glaspapper för hand i en verkstad i Hainholz-distriktet i Hannover.

Originaldokument och brev från medgrundare och direktör Max Oppenheim, bevarade än i dag

1871–1873 – Brev från direktör Max Oppenheim

Tre originaldokument från medgrundaren.

Kvalitetsutmärkelse från världsutställningen i Wien 1873

1873 – Kvalitetsutmärkelse på världsutställningen i Wien

En utmärkelse som presenterades på världsutställningen uppmärksammar den enastående kvaliteten på VSM:s produkter.

Fusionsintyg som gav upphov till det moderna företaget Vereinigte Schmirgel- und Maschinen- Fabriken AG

1898 – Fusion

S. Oppenheim & Co. Hainholz and Schlesinger & Co. Harburg slås samman till Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft.

1900–1945: Blomstrande år och återuppbyggnad efter kriget

VSM:s fabrikslokaler 1900

1900 – Vy från 1900

VSM:s fabrik i Hainholz i Hannover.

VSM:s 50-årsjubileum

1914 – 50-årsjubileum

VSM firar 50 årsjubileum! Företaget fortsätter att göra rekordleveranser av glaspapper och smärgelduk.

Ingående balansräkning från 1924

1924 – Balansräkning

Ingående balansräkning från 1924 uppvisar ett aktiekapital på 3 540 000 guldmark.

VSM specialiserar sig på tillverkning av belagda slipmedel i Hannover (Hainholz) i Tyskland

1929 – Kommer starkt ut ur den globala ekonomiska krisen

Företaget börjar nu specialisera sig på belagda slipmedel. Produktionen förläggs primärt till Hainholz i Hannover.

VSM blir ett av de största företagen inom slipmedelsindustrin och bygger en egen fabrik för dukbearbetning

1932 – Utveckling och framsteg

VSM bygger en egen dukbearbetningsanläggning och utvecklas till ett av de största företagen inom slipmedelsindustrin.

Varumärket Vitex

1933 – Vitex

Företaget registrerar varumärket ”Vitex”, som internationellt blir synonymt med högeffektiva slipmaterial.

VSM:s fabriker förstördes under andra världskriget

1943-45 Förstörelse

Under andra världskriget förstördes de flesta produktionsanläggningarna i Hannover.

Återuppbyggnad efter andra världskriget i Hannover (Hainholz)

1945 – Återuppbyggnad

Utan att behöva ta del av statliga stöd bygger VSM:s medarbetare upp produktionsanläggningarna med medel från företagets reserver. Redan den 5 oktober 1945 är produktionen igång igen. En fantastisk prestation!

1949–1999: Modernisering och internationalisering

Utbyggnad av lokalerna på Hannover-anläggningen

1949–1991 – Kapacitetsökning

Under denna period slutförs ett omfattande byggprogram, bland annat en ny fyravåningsbyggnad med laboratorier, test- och försöksanläggningar, bandkonverteringslinjer och lagerutrymmen, färdigställande av ett råmateriallager och matsal samt uppförande av ett höglager för bearbetning av jumborullar på upp till 3 000 linjära meter basvaror.

Det första dotterbolaget, VSM Abrasives Ltd., grundades i Storbritannien.

1955 – Storbritannien

Det första dotterbolaget, VSM Abrasives Ltd., grundades i Storbritannien.

VSM AG firar 100-årsjubileum och redovisar samtidigt ett rekordhögt årsresultat

1964 – VSM AG fyller hundra år

Året då VSM AG fyller 100 år redovisar man också sin bästa balansräkning någonsin.

VSM Abrasives Corporation grundades i USA

1978 – USA

VSM Abrasives Corporation grundas i USA.

Invigning av internt utbildningscenter för tekniska slipmedel i Hannover

1991 – Utbildningscenter

VSM öppnar sitt eget utbildningscenter för tekniska slipmedel i Hannover.

VSM Abrasives Canada Inc. bildas i Oakville i Kanada. DUNA-VITEX KFT grundas i Budapest i Ungern

1992 – Optimeringsfas I

Konsolidering av produktion och nya logistikanläggningar. VSM Abrasives Canada Inc. i Oakville och DUNA-VITEX KFT i Budapest i Ungern grundas.

Konsortium med PFERD i Sverige och Schweiz

1994 – Optimeringsfas II

Införande av en distributionsstrategi för Tyskland. VSM bildar ett konsortium med PFERD i både Sverige och Schweiz.

VSM bildar ett konsortium med PFERD i Polen.

1997 – Konsortium

VSM bildar ett konsortium med PFERD i Polen.

Ytterligare expansion i Hannover. Byggnation av en ytterligare konverteringsanläggning i Ungern.

1999 – Ytterligare expansion

Ytterligare kapacitetsutbyggnad i Hannover samt processoptimeringsarbete. Ytterligare en konverteringsanläggning etableras i Ungern.

2002 till idag Utbyggnad och extra produktionskapacitet

Investering på 2 miljoner euro i nya anläggningar för slipmedelskorn

2002 – En ny kornanläggning byggs

Investering på 2 miljoner euro i en ny anläggning för slipmedelskorn.

Utbildningscentret i Hannover öppnar igen för kunder och medarbetare efter renoveringar

2004 – Ytterligare expansion

Utrymmet i packningshallen fördubblas och en ny palltransportlinje installeras. Stor invigning av ett avancerat utbildningscenter som erbjuder professionell utveckling för personal och kunder, med eget maskinrum och konferenssystem.

Kapitalinvestering i nya produktionsbyggnader i Hannover

2008 – Utökning av produktionen

VSM investerar flera miljoner euro i nya produktionsbyggnader i Hannover.

Nya produktionsanläggningar för korn och keramiska korn i Hannover

2012 – En ny anläggning för slipmedelskorn byggs

Den nya kornanläggningen markerar slutförandet av ett av de största byggprojekten i VSM:s historia.

Logistikcenter i Hannover

2018 – Ett nytt logistikcenter uppförs

På bara 12 månader överträffar VSM ännu en gång sitt mål genom att bygga ett nytt, toppmodernt logistikcenter – det största enskilda projektet i företagets 154-åriga historia.

Are you from the United States?

Visit our US website now!