Upptäck VSM

VSM:s första produktionslokaler vid grundandet 1864
VSM:s första produktionslokaler vid grundandet 1864
VSM-anläggningen runt år 1900
VSM-anläggningen runt år 1900

1864: Så började det

Den 28 maj 1864 lade Siegmund Oppenheim och hans tekniskt kunniga svåger Siegmund Seeligmann grunden till vad som senare skulle bli VSM. Företaget S. Oppenheim & Co. började arbeta i små produktionslokaler i Hanover-Hainholz.

Mer än 160 år senare ligger VSM:s huvudkontor och produktion fortfarande kvar här. När företaget startade sin verksamhet 1864 låg det på landsbygden, men staden Hannover har nu vuxit runt anläggningen. Det gör VSM till ett av få industriföretag i den nedersachsiska huvudstaden Hannover.

Utöver platsen är VSM också fortsatt lojala mot sina egna produkter. På den tiden användes småskalig produktion och manuella processer för att tillverka glas- och flintpapper. Grundprincipen är densamma idag som då: Ryggen är belagd med konstharts och täckt med ett slipmaterial. Naturligtvis har både de material som används och produktionsprocesserna förändrats avsevärt under de senaste 160 åren.

Idag är slipmedel fortfarande VSM:s huvudprodukt.

Upptäck VSM

Ekoxbaggen har varit varumärkets logotyp genom åren
Ekoxbaggen har varit varumärkets logotyp genom åren

1875: Ekoxbagge-varumärket

När du går igenom VSM:s lokaler idag kommer du att se den överallt: Ekoxbaggen. 1875 registrerades den som ett varumärke av företaget S. Oppenheim & Co. På den tiden var det enligt varumärkesskyddslagen tillåtet att registrera varumärken hos distriktsdomstolen. Grundarna av det som senare blev VSM insåg tidigt värdet av en minnesvärd logotyp. Av detta skäl registrerade man ekoxbaggen som ett varumärke. Det är den största och mest distinkta stingbaggen i Europa.

VSM använde en rad olika versioner som varumärke för sina naturliga slipmedel. I takt med att allt fler syntetiska slipmedel användes på 1950-talet ersattes ekoxbaggen av det nya varumärkesnamnet VITEX.

Upptäck VSM

Brandkåren på VSM-anläggningen under en brandövning 1905
Brandkåren på VSM-anläggningen under en brandövning 1905
Gruppfoto av medlemmarna i VSM:s företagsbrandkår 1920
Gruppfoto av medlemmarna i VSM:s företagsbrandkår 1920
1965 hade VSM:s företagsbrandkår motordrivna utryckningsfordon
1965 hade VSM:s företagsbrandkår motordrivna utryckningsfordon

1880: Vi har en lång tradition av säkerhet: VSM:s interna företagsbrandkår

En av de största farorna för ett tillverkningsföretag har alltid varit brand. Därför har VSM, precis som många andra företag, en egen brandkår. Vår etablerades den 1 juli 1880 av företagets grundare Oppenheim och Seeligmann och är därmed en av de äldsta brandkårerna i Niedersachsen och Tyskland. Den bestod till en början av 14 anställda och antalet fortsatte att öka stadigt under de följande åren, till 37 anställda 1892. Urspungligen var vattenförsörjningen det största problemet eftersom det kommunala vattennätet ännu inte nådde fram till anläggningen. Den enda tillgängliga vattenkällan var en enkel brunn. På den tiden var huvudmålet för anläggningsbrandkåren att omedelbart släcka – eller åtminstone begränsa spridningen så mycket som möjligt.

Den otillräckliga vattenförsörjningen fick också direkta dramatiska konsekvenser på morgonen den 25 juni 1884: En brand upptäcktes för sent och förstörde den berörda fabriksbyggnaden. Vattenbrist gjorde det omöjligt att släcka branden. Företagsbrandkåren förhindrade ändå att lågorna spred sig till resten av anläggningen genom att snabbt bygga skyddsbarriärer.

I början var brandkåren inte bara begränsad till anläggningen utan deltog även i verksamheten i distriktet och närliggande områden. Än idag deltar den vid sällsynta tillfällen i storskaliga insatser hos den kommunala brandkåren.

För att kunna reagera så snabbt som möjligt i nödsituationer satte man in räddningspersonal permanent på anläggningens område och till och med nattvakterna utbildades till brandmän. Under andra världskriget användes företagsbrandkåren framgångsrikt flera gånger efter bombräder men pressades så småningom till sina gränser efter de allvarligaste och förödande attackerna 1945. Som tur var drabbades VSM inte av några större bränder förrän 1985. Året därpå inträffade en stor brand då en produktionslinjes termiska efterförbränningssystem förstördes. Tillsammans med den professionella brandkåren förhindrade anläggningens brandkår att branden spred sig.

På senare tid har brandkårens roll förändrats något. Tack vare kraftigt förbättrade brandskyddsåtgärder har brandbekämpning blivit mindre av ett krav. I gengäld har dock den tekniska hjälpen ökat. Till exempel under julperioden 1995 när en stor mängd kylvätska läckte ut från en tank. Röjningen tog hela julhelgen och utfördes under extremt ogynnsamma förhållanden vid temperaturer så låga som -20 grader. Trots detta genomfördes den utan stöd från den kommunala brandkåren.

Idag, 144 år senare, är företagsbrandkåren fortfarande en institution på VSM. Medlemmarna har inte bara tillgång till toppmodern utrustning. Varje medlem av företagets brandkår har genomgått grundutbildning och är kvalificerad för minst den tyska inträdesnivån för brandbekämpning. Modern teknik och bra utbildning gör att vår företagsbrandkår kan skapa alla nödvändiga förutsättningar för att vi och våra grannar ska känna oss så trygga som möjligt dygnet runt.

Bild tagen 1990 av VSM:s brandkår med respiratorer
Bild tagen 1990 av VSM:s brandkår med respiratorer
Än idag, mer än 140 år efter grundandet, är VSM:s företagsbrandkår en viktig institution för hela företaget
Än idag, mer än 140 år efter grundandet, är VSM:s företagsbrandkår en viktig institution för hela företaget

Upptäck VSM

Bindemedel, konstharts och lim är en viktig del av belagda slipmedel
Bindemedel, konstharts och lim är en viktig del av belagda slipmedel

1888: Uppfinningen av tapetklister och VSM

Vad har missfärgade tapeter, en före detta VSM-lärling och smärgelns vidhäftning mot ryggen gemensamt? Alla ledde till uppfinningen av tapetklister.

Under sin lärlingstid på VSM blev Ferdinand Sichel medveten om den komplexa bearbetningen av animaliska lim och bindemedel vid tillverkning av slipmedel. Han var redan väl medveten om problemet från sina föräldrars företag, ett företag som tillverkade tapeter och kritfärg. De animaliska råvarorna måste kokas noggrant och användas snabbt. De var inte heller vattentäta.

Dessa erfarenheter fick Ferdinand Sichel att uppfinna nya lim som var enklare att arbeta med. Han utvecklade färglimmet Sichel med växtstärkelse som bas. VSM gynnades också av Sichels passion för att uppfinna. Nu hade vi tillgång till nya lim och bindemedel tillverkade av växtbaserade material. De kunde också bearbetas i en kall process, förstördes inte och var snabbt redo att användas.

Så uppfanns tapetklister i Hannover. En tidig teknisk innovation som VSM också bidrog till.

Upptäck VSM

Tillverkning av flexibla slipmedel
Tillverkning av flexibla slipmedel
Packning av slipband vid VSM-anläggningen runt år 1900
Packning av slipband vid VSM-anläggningen runt år 1900
Ytbehandling vid tillverkning av flexibla ryggar 1969
Ytbehandling vid tillverkning av flexibla ryggar 1969

1930: Specialist på belagda slipmedel

Vårt motto: Var alltid flexibel! Efter att ha upphört med tillverkningen av maskiner under den globala ekonomiska krisen 1929–1930 koncentrerade sig VSM uteslutande på tillverkning av belagda slipmaterial. En ny efterbehandlingsanläggning spelade då en viktig roll eftersom den kunde öka produktkvaliteten avsevärt från 1932 och framåt. Detta gjorde det möjligt för oss att tillverka väv avsedd särskilt för användning som underlagsmaterial i flexibla slipmedel. På den tiden kallades dessa i Tyskland för Schleifleinen (slipdukar). Idag tillverkas ryggarna på våra högkvalitativa slipmedel av bomull eller polyesterväv.

Vår egen ytbehandling innebär att vi fortfarande idag kan ha ett betydande inflytande på våra slipmedels prestanda. En väldigt viktig del av vår vertikalt integrerade produktion är egen tillverkning av papper, duk eller vulkanfiber.

Sammantaget finns det ett brett utbud av flexibla ryggar: från mycket flexibelt till mycket robust – vi erbjuder underlag med lämplig flexibilitet för alla typer av slipningstillämpningar. Därför tillverkas ett brett sortiment av slipmedel, inklusive rullar, remmar, skivor och ark.

Blandning och struktur är avgörande eftersom varje material har sin särskilda komposition. VSM:s belagda slipmedel består av fyra eller fem komponenter: Rygg, basbindemedel, slipkorn, top size-skikt och ett valfritt extra slipskikt som Top Size eller ALU-X. Komponenternas sammansättning har testats miljontals gånger och säkerställer slipmedlets önskade egenskaper – alltid optimerade för specifika tillämpningar.

Den snabba och exakta anpassningen av slipmedlet till materialet är en av huvudfördelarna med belagda slipmedel jämfört med slipbundna slipmedel, t.ex. vid stenar eller slipskivor. Denna flexibilitet leder i slutändan till högre kvalitet på detaljerna – och ökar samtidigt lönsamheten genom mer materialavverkning och kortare bearbetningstider.

Dessutom har belagda slipmedel helt enastående fördelar för användaren: De är lättare att hantera och ger högre arbetssäkerhet: De ger skydd för användaren tack vare minskade vibrationer och buller.

Med över 160 års erfarenhet är vår kunskap om slipmedel helt oöverträffad.

Upptäck VSM

VSM:s dotterbolag ”London Emery Works” 1904
VSM:s dotterbolag ”London Emery Works” 1904
Idag bedriver VSM verksamhet för kunder i över 70 länder
Idag bedriver VSM verksamhet för kunder i över 70 länder

1955: VSM lanseras internationellt

VSM:s högkvalitativa slipmedel uppmärksammades tidigt av branschen i grannländerna. Redan på 1890-talet började VSM exempelvis hålla ett öga på den mycket intressanta engelska marknaden och byggde där en fabrik baserad på Hainholz-modellen. Företaget var faktiskt mycket framgångsrikt i Storbritannien med sitt egna engelska varumärke ”Atlas”, men anläggningen förlorades tyvärr 1918 som ett resultat av första världskriget. Men redan vid sekelskiftet blomstrade verksamheten i resten av Europa. Vi hade tidigt egna kontor i Breslau, Bryssel, Paris och Turin. Men på grund av de två världskrigen förlorades tyvärr även den internationella verksamheten tills vidare.

Först 1955 kunde de förlorade kontakterna med Storbritannien återupprättas. Med etableringen av dotterbolaget VSM Abrasives Ltd. började internationaliseringen av VSM i Storbritannien. 1974 grundades det spanska dotterbolaget VSM Vitex Abrasivo Iberica, S.A.U. Och 1978 var ännu en viktig milstolpe för VSM: grundandet av VSM Abrasives Corporation: Dotterbolaget i USA lyckades då erövra den viktiga amerikanska marknaden för slipmedel.

Efter den ekonomiska turbulensen på 1980-talet och strikta moderniseringsåtgärder, inklusive nya anläggningar för vävutrustning och kornproduktion, grundades dotterbolag i Kanada (VSM Abrasives Canada Inc., 1992), Schweiz (Pferd-Vitex AG, 1994) och det kompletta övertaget av Duna Vitex-anläggningen i Ungern (också 1994).

Sedan dess finns VSM även representerat i Polen (Pferd-VSM Sp. Zoo, 1997), Frankrike (VSM Impavide S.A.S., 1998) och senast 2017 i Colombia (VSM Abrasivos Latinoamérica S.A.S.) med egna dotterbolag – och är nära sina kunder över hela världen.

Idag är VSM verksamt med dotterbolag eller samarbetspartners i över 70 länder. Ett globalt nätverk av VSM-specialister erbjuder expertrådgivning där det behövs, oavsett om ditt företag är stort eller litet.

Upptäck VSM

VSM tillverkar sina egna keramiska korn i Hannover
VSM tillverkar sina egna keramiska korn i Hannover
Tack vare den mikrokristallina strukturen bryts VSM keramiska korn ned till mycket fina partiklar vid slipning och tar alltid fram nya skarpa kanter
Tack vare den mikrokristallina strukturen bryts VSM keramiska korn ned till mycket fina partiklar vid slipning och tar alltid fram nya skarpa kanter

2004: Start av produktion av keramiska korn

Slitstarka korn: Våra egenutvecklade och -producerade keramiska korn. Inom slipmedelsbranschen är man alltid på jakt efter det bästa slipkornet för specifika användningar. Och när det gäller hög materialavverkning är keramiska slipkorn det självklara valet. Det beror på att keramiska slipkorn är särskilt hårda och tåliga.

Vad innebär det i praktiken? Vid slipning utsätts varje enskilt korn för avverkningskrafter som fungerar som hammarslag. Vid bearbetning av hårda metaller som titan måste slipkornet tåla sådana påfrestningar.

En annan viktig aspekt är den så kallade självskärpande funktionen. Vårt keramiska korn tillverkas på ett sådant sätt att det tack vare sin mikrokristallina struktur bryts ned till mycket fina partiklar vid slipning och därmed alltid avverkar nya, skarpa kanter. Detta garanterar konsekvent hög materialavverkning – med maximal effektivitet i slipningsprocessen.

VSM:s keramiska korn har nu presterat på detta sätt i två decennier. Redan 2004 började vi producera vårt eget keramiska korn i Hannover, vilket snabbt blev själva definitionen av särskilt högeffektiva slipmaterial under namnet VSM CERAMICS.

Detta gör VSM till en av få tillverkare av keramiska korn i världen. I tjugo år har vi arbetat konsekvent för att fortsätta vara mästare på keramiska korn. Därför tillverkar uteslutande vårt keramiska korn internt i Hannover med högsta kvalitetsstandard. Detta gör det möjligt för oss att ha ett avgörande inflytande på våra produkters prestanda – och att ständigt vidareutveckla den sofistikerade tekniken för keramiska korn med vår tekniska applikationsexpertis. Till exempel med VSM ACTIROX som 2018 satte nya standarder.

Upptäck VSM

För 160 år sedan maldes glas till olika kornstorlekar i specialkvarnar och användes sedan som slipkorn.
För 160 år sedan maldes glas till olika kornstorlekar i specialkvarnar och användes sedan som slipkorn.
Gruvdrift av VSM Naxos smärgel i en gruva på den grekiska ön Naxos.
Gruvdrift av VSM Naxos smärgel i en gruva på den grekiska ön Naxos.
Syntetiska slipmaterial med keramiska korn är numera standard vid bearbetning av metall och andra hårda material.
Syntetiska slipmaterial med keramiska korn är numera standard vid bearbetning av metall och andra hårda material.
VSM ACTIROX är ett av marknadens effektivaste slipmaterial. De geometriskt formade keramiska kornen är ”självskärpande” och behåller sin aggressivitet under hela livslängden.
VSM ACTIROX är ett av marknadens effektivaste slipmaterial. De geometriskt formade keramiska kornen är ”självskärpande” och behåller sin aggressivitet under hela livslängden.

2018: Från glaspapper till högklassiga keramiska korn

De första uppgifterna om användning av sandpapper i England går tillbaka till 1700-talet. Industriell användning som verktyg i form av sandpapper, glaspapper eller flintpapper började med den snabba pågående industrialiseringen i Europa och Amerika. Då fästes slipmaterialet fortfarande på pappersryggen med hjälp av lim. Dessa slipmedel presterade därför dåligt och användes främst för trä och andra mjuka material.

Den första dokumenterade slipmedelsproduktionen i Tyskland startades av företaget CF. Schröder 1863. Lite senare, i maj 1864, startade VSM också, inledningsvis med den småskaliga, manuella produktionen av glas och flintpapper.

Industrialiseringen satte fokus på nya material som stål vilka glas och flinta inte lämpade sig för. Smärgel upptäcktes som ett kraftfullare alternativ till glas. Den hårda bergarten slits inte ut lika snabbt och ger hög slipeffekt. Den blev snabbt företagets viktigaste råvara. Slippapperet följdes snart av andra produkter som smärgelduk och smärgelskivor.

Till en början erbjöds endast torra slipmedel, men med utvecklingen av ett vattenfast bindemedel baserat på keramik tillkom även produkter som lämpade sig för våt slipning. Vid sekelskiftet ersattes naturliga slipmedel som smärgel i allt högre grad av syntetiskt tillverkade slipmedel som aluminiumoxid eller aluminium-zirkonium. Redan i början av 20-talet tillverkade VSM slipskivor med slipmedlen korund och kiselkarbid som fortfarande används vid slipning.

Från 60- och 70-talet och framåt har en rad tekniska innovationer gjort att VSM kunnat förbättra kvaliteten på sina slipmedel och ta dem till nästa nivå. Elektrostatisk ytbeläggning, som har använts sedan 1962, där slipkorn appliceras jämt med spetsen överst på bäraren, ökade avverkningshastigheten avsevärt.

1978 togs nästa stora steg: VSM lanserade ett slipmedel med ansamlingar av korn. Med VSM COMPACTGRAIN långtidshållbara slipmedel frigörs nya korn gradvis och ett nytt, vasst korn kan slipas om och om igen. Det innebär att konstanta, reproducerbara ytvärden kan uppnås med ett enhetligt slipmönster eller glansnivå, vilket är ett särskilt krav vid tillverkning av rostfria fronter. VSM COMPACTGRAIN är ännu idag en storsäljare. Med över 30 compact grain-serier har VSM marknadens bredaste sortiment.

En särskilt viktig milstolpe var starten av vår egen produktion av keramiska korn 2004 i Hannover. Precis som alla VSM:s produkter med keramiska korn har det en självskärpande effekt som ger en konstant hög materialavverkning. Från och med 2005 började framgången med otaliga användningar hos kunderna och den levererade särskilt imponerande prestanda vid slipning av olegerat och rostfritt stål. Våra kunder uppnådde upp till 50 % längre livslängd jämfört med andra slipmedel med keramiska korn. En ny era av materialvverkning hade inletts.

2007 lanserade vi våra slipmedel VSM DIAMOND och CBN. Dessa maskiner har utvecklats för bearbetning av extremt hårda material som volframkarbid, titankarbid, kromoxid, glas, keramik, GRP, kevlar och natursten.

2018 tog VSM utvecklingen av keramiska korn till nästa nivå med sitt geometriskt formade korn VSM ACTIROX. Den uppnår ännu större materialavverkning – maximal avverkning, som vi med rätta säger – med lång livslängd och ett aggressivt, svalt skär. Med ACTIROX är vi en av få tillverkare av geometriskt formade keramiska korn i världen.

Samma år lanserade VSM en innovation inom slipmedel som möjliggör slipning och polering i ett steg. Det ”belagda” ILUMERON-slipmedlet går ett steg längre än våra tidigare långtidsslipmedel eftersom det möjliggör en särskilt hög glansgrad. De extremt snäva toleranserna i slipade ytor imponerade på användare över hela världen.

Under 2023 lanserades även en specialutvecklad produkt för slipning av aluminium och icke-järnmetaller: VSM ALU-X minskar avsevärt vidhäftningen av spån och därmed igensättningen av slipmedlet. Ökad prestanda möjliggör snabbare maskinbearbetning och sänker processkostnaderna. Fett- och oljefri slipning håller arbetsplatsen ren.

Hur ser framtiden ut? Det är en spännande fråga som vi gärna vill besvara. Vi fortsätter att arbeta hårt för att erbjuda våra kunder de bästa och mest innovativa lösningarna för slipmedel.

Are you from the United States?

Visit our US website now!