Investerarrelationer

Börsnoteringen av aktierna i VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft avslutades den 31 december 2014. Tidigare har OTC-noteringar ägt rum på ”Mittelstandsbörse Deutschland” (SME-börsen i Tyskland) på Hamburg/Hannover-börsen samt på börserna i Berlin och Stuttgart.

Den 1 juni 2012 överfördes aktien från den reglerade marknaden i Hannover, där den först upptogs till handel 1987. Det tyska identifikationsnumret för värdepapper (WKN) är 763700 (stamaktier) eller 763003 (preferensaktier), det internationella identifikationsnumret för värdepapper (ISIN) är DE0007637001 (stamaktier) eller DE0007637035 (preferensaktier).

Våra två huvudägare, STARCKE- och PFERD-koncernen, är beredda att köpa aktier i VSM AG (WKN 763700) till ett pris av 175,00 EUR per enhet. Om du är intresserad av att sälja dina VSM-aktier ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnittet Legal Notice på STARCKEs eller PFERDS webbplats ( www.STARCKE.com eller www.PFERD.com).

Are you from the United States?

Visit our US website now!