Rätt korn för varje användningsområde

Geometriskt format keramiskt slipkorn för maximal materialavverkning

VSM ACTIROX

 • Geometriskt format keramiskt korn
 • Maximal materialavverkning och snabbare slipning av superlegeringar och rostfritt stål
 • Sänkt temperatur i kontaktytan förlänger livslängden
Universalkorn för en mängd olika användningsområden inom metall

VSM ALUMINIUMOXID · (AO)

 • Universellt korn för många olika användningsområden inom metall
 • Perfekt kombination av seghet och hårdhet
 • Perfekt för mellan- och finslipning
Keramiskt slipkorn ”Made in Germany”

VSM CERAMICS Plus · (CER Plus)

 • Optimerad självskärpningseffekt för bearbetning av höglegerat stål under högt kontakttryck
 • Sänkt temperatur i kontaktområdet
 • Avsevärt längre livslängd
Keramiskt slipkorn ”Made in Germany”

VSM CERAMICS · (CER)

 • Toppprodukt med självskärpande effekt (se nedan) för bearbetning av olegerat stål och rostfritt stål
 • Mycket hög materialavverkning
 • Kall slipningskarakteristik maximerar behandlingstiden
Långtidsslipmedel med granulat

VSM COMPACTGRAIN Plus · (COM Plus)

 • Jämn materialborttagning ner till stödmaterialet ger längre livslängd och producerar jämnare ytor
 • Optimerad kornreserv
 • Bättre bindemedelsegenskaper
 • Konstant självskärpande tack vare granulatets struktur
Långtidsslipmedel med granulat

VSM COMPACTGRAIN · (COM)

 • Extremt lång livslängd
 • Jämn materialavverkning
 • Reproducerbar ytfinish och konsekvent jämnhet
 • Konstant självskärpande tack vare granulatets struktur
Diamantslipmedel för bearbetning av titan och volframkarbid, glas, marmor och granit

VSM DIAMOND/CBN · (DA/BA)

 • Extremt hårt
 • För bearbetning av belagda och hårda, spröda material som titan/volframkarbid, glas, marmor och granit
VSM ILUMERON långtidsslipmedel utan ”slumpmässiga” repor

VSM ILUMERON

 • Långtidsslipmedel med heltäckande beläggning av specialapplicerat bindemedel
 • För fina och jämna ytor med hög glansgrad
 • Utvecklat för bearbetning av rostfritt stål, superlegeringar och olegerat stål
Ytbehandlings- samt rengörings- och slutbehandlingsprodukter

VSM NON-WOVEN

 • Följer arbetsstyckets form perfekt
 • För förstklassiga slipmönster som enkelt kan reproduceras
 • Finns som AO och SIC
Slipmedel med kiselkarbid

VSM SILICON CARBIDE · (SiC)

 • Mycket hårt
 • Perfekt för bearbetning av titan, glas, mineraler, keramiska material, porslin och stenar
Slipmedel med zirkonkorund för hög materialavverkning

VSM ZIRCONIA ALUMINIA · (ZA)

 • Slipmedel med konstant självskärpning
 • Långvarig och hög slipeffekt
 • Mycket hög materialavverkning för användning med medelhögt tryck

VSM:s självskärpande lösning

I VSM ACTIROX slipmedel slits de geometriskt formade keramiska slipkornen jämnt. Samtidigt producerar de ständigt nya, knivskarpa skärkanter.

Tack vare den mikrokristallina kornstrukturen hos VSM CERAMICS Plus och VSM CERAMICS slits de keramiska kornen på ett definierat sätt under slipningen och skapar kontinuerligt nya skarpa skärkanter. Det här är vad vi kallar ”optimerad självskärpningseffekt”.

Aluminiumoxid och zirkoniumoxid är finfördelade i VSM ZIRCONIA ALUMINIAS mikrostruktur. Under slipningen slits materialen växelvis.

VSM COMPACTGRAIN långtidsslipmedel består av ett granulat som innehåller många slipkorn. Slitna slipkorn rivs av vid slipkrafterna för att exponera de vassa spetsarna på de oanvända kornen.    

Slipmedel med självskärpande effekt

Slipaktiva extraskikt för specifika användningsområden

Kall slipning minskar missfärgning och strukturella förändringar

VSM TOP SIZE-beläggningen rekommenderas för torrslipning av värmebeständigt rostfritt stål och icke-järnmetaller. Tack vare det extra skiktet med slipningsaktiverande ämnen förbättras avverkningen samtidigt som temperaturen i kontaktområdet sänks. Dessutom förlängs slipmedlets livslängd avsevärt.

STEARATE minskar vidhäftningen av spån för längre verktygslivslängd

Det nya lagret ALU-X som förhindrar vidhäftning används främst för bearbetning av icke-järnmetaller. Det förhindrar vidhäftning av spån och därmed igensättning av slipmedlet. Det förlänger även livslängden för slipmedlet.

En antistatisk beläggning motverkar uppbyggnad av elektrostatisk laddning så att arbetsbänken kan hållas ren

Slipmedel med antistatisk beläggning används främst för träbearbetning. De förhindrar uppbyggnad av elektrostatisk laddning så att slipdamm inte fastnar på arbetsstycket eller maskinen.

Are you from the United States?

Visit our US website now!