Slipning till max: nya datum för VSM:s seminarier 2023

VSM:s utbildare Michael Langer under utbildningen

Slipning: för proffs, med proffs! VSM:s slipningskompetens till förfogande för alla användare – på våra personliga och inhouse-seminarier 2023

VSM erbjuder ett nytt seminarieformat: Kundspecifika slipningsseminarier. Vi erbjuder exklusiv och praktisk expertkunskap på vårt kompetenscenter på VSM:s huvudkontor i Hannover. Och nu kan kunderna även välja skräddarsydda seminarier i sina egna lokaler.

Slipning till max: I Hannover eller hos dig

Varje företag har sina egna mycket specifika krav på slipning, vilket kan innebära att man uppnår definierade ytvärden eller bearbetar så många arbetsstycken som möjligt per skift. Den kan gälla plan- eller rundslipning och slipning med handhållna maskiner eller robotar: VSM:s slipmedelsexperter är väl förtrogna med ett brett utbud av maskiner, material och slipparametrar och utvecklar skräddarsydda slipningsseminarier för alla företag som behöver dem – dessa kan om så önskas även genomföras där slipningen verkligen utförs: hos kunden.

Seminariet kan till exempel innehålla:

  • Hur identifierar du optimeringspotentialen för din användning?
  • Vilket slipmedel är mest lämpligt för att uppnå önskat slipmönster?
  • Hur påverkar olika slipkornstekniker användningen?
  • Hur identifierar du möjliga felkällor och motverkar dem?
  • Vilka tekniska alternativ finns för bedömning av ytkvalitet och vilka är deras respektive fördelar?

Svar på dessa och alla andra frågor hittar du som vanligt i VSM Competence Center i Hannover, men på begäran även hos kunden. ”För många slutanvändare är interna seminarier hos kunden ett intressant alternativ”, förklarar VSM:s utbildare Michael Langer. ”När man arbetar på plats med kundens egna maskiner blir optimeringspotentialen naturligtvis särskilt tydlig.”

Information om kostnader, innehåll, anmälningstider och olika sätt att anmäla sig till användarseminarierna finns här.

Presskontakt

Har du frågor eller vill du ha information om vårt företag? Du är välkommen att höra av dig via telefon eller e-post.

Sarah Trzynka

Presskontakt

T +49 511 3526 334

sarah.trzynka@vsmabrasives.com

Om VSM

Med mer än 150 års erfarenhet är VSM AG en marknadsledare på den globala slipmedelsmarknaden. Vårt kärnkompetensområde är tillverkning av belagda slipmedel. VSM utvecklar avancerade slipmedelslösningar som är skräddarsydda för att uppfylla behoven hos industriella användare, fackhandlare och yrkesverksamma. Huvudfokus ligger alltid på fördelarna för kunden. Med sina dotterbolag och försäljningspartners är VSM verksamt i 70 olika länder.

Are you from the United States?

Visit our US website now!