Slipning till max: nya datum för VSM:s seminarier 2023

VSM:s utbildare Michael Langer under utbildningen

Slipning: för proffs, med proffs! VSM:s slipningskompetens till förfogande för alla användare – på våra personliga och inhouse-seminarier 2023

VSM erbjuder ett nytt seminarieformat: Kundspecifika slipningsseminarier. Vi erbjuder exklusiv och praktisk expertkunskap på vårt kompetenscenter på VSM:s huvudkontor i Hannover. Och nu kan kunderna även välja skräddarsydda seminarier i sina egna lokaler.

Slipning till max: I Hannover eller hos dig

Varje företag har sina egna mycket specifika krav på slipning, vilket kan innebära att man uppnår definierade ytvärden eller bearbetar så många arbetsstycken som möjligt per skift. Den kan gälla plan- eller rundslipning och slipning med handhållna maskiner eller robotar: VSM:s slipmedelsexperter är väl förtrogna med ett brett utbud av maskiner, material och slipparametrar och utvecklar skräddarsydda slipningsseminarier för alla företag som behöver dem – dessa kan om så önskas även genomföras där slipningen verkligen utförs: hos kunden.

Seminariet kan till exempel innehålla:

  • Hur identifierar du optimeringspotentialen för din användning?
  • Vilket slipmedel är mest lämpligt för att uppnå önskat slipmönster?
  • Hur påverkar olika slipkornstekniker användningen?
  • Hur identifierar du möjliga felkällor och motverkar dem?
  • Vilka tekniska alternativ finns för bedömning av ytkvalitet och vilka är deras respektive fördelar?

Svar på dessa och alla andra frågor hittar du som vanligt i VSM Competence Center i Hannover, men på begäran även hos kunden. ”För många slutanvändare är interna seminarier hos kunden ett intressant alternativ”, förklarar VSM:s utbildare Michael Langer. ”När man arbetar på plats med kundens egna maskiner blir optimeringspotentialen naturligtvis särskilt tydlig.”

Information om kostnader, innehåll, anmälningstider och olika sätt att anmäla sig till användarseminarierna finns här.

Presskontakt

Har du frågor eller vill du ha information om vårt företag? Du är välkommen att höra av dig via telefon eller e-post.

Sarah Trzynka

Presskontakt

T +49 511 3526 334

sarah.trzynka@vsmabrasives.com

Om VSM

Med över 850 anställda, dotterbolag och försäljningspartners i 70 länder och nu 160 års erfarenhet av tillverkning av slipmedel är VSM AG ett av de mest välkända företagen på den globala marknaden för slipmedel. Vår kärnkompetens är tillverkning av belagda slipmedel. VSM utvecklar sofistikerade slipmedel för bearbetning av metaller som är skräddarsydda efter behoven hos industrianvändare, yrkesverksamma och specialdistributörer.

Are you from the United States?

Visit our US website now!