Energieffektivitet, energibesparing, klimatskydd

VSM har ett stort engagemang för energieffektivitet och klimatskydd

Verksamheten bedrivs sedan 2008 i enlighet med ”EnBW Network Energy Efficiency and Climate Protection Hanover”

Effektivare energianvändning och lägre energikostnader – mål som VSM AG har strävat efter i många år. Sedan 2008 tillämpar vi vår expertis inom energieffektivitet på ”EnBW Network for Energy Efficiency and Climate Protection”. Vårt engagemang för klimat- och energipolitik har ännu en gång erkänts av den tyska regeringen.

Vårt engagemang i energieffektiviseringsnätverket är en självklarhet för oss. Sedan 2008 har vi arbetat systematiskt med att aktivt utnyttja potentialen för energibesparingar. Att använda energi på ett förnuftigt sätt och att ständigt göra förbättringar är viktiga mål i företagets policy. Förutom att genomföra våra egna projekt lägger vi även stor vikt vid effektivitet vid upphandling av reservdelar, komponenter och system. Detta är en integrerad del av vårt energiledningssystem som är certifierat enligt DIN 50001 sedan 2013. Inom ramen för ”Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke” (Initiativet för energieffektivitet och klimatskyddsnätverk) har vi återigen tagit emot ett certifikat för vårt ”bidrag till att uppnå Tysklands klimat- och energipolitiska mål”.

VSM har arbetat med klimatskydd sedan 2008

Redan från början, 2008, var vi involverade i energieffektivitetsnätverken Hannover 1, 2, 3 och 4 och tog emot en utmärkelse från den tyska regeringen 2017 för vårt bidrag. Det nuvarande Hannover 5-nätverket är den senaste fortsättningen och det kommer att vara aktivt fram till slutet av 2025. Syftet är att fortsätta arbeta mot målen att spara energi, minska koldioxidutsläppen och hållbart minska energikostnaderna.

Presskontakt

Har du frågor eller vill du ha information om vårt företag? Du är välkommen att höra av dig via telefon eller e-post.

Sarah Trzynka

Presskontakt

T +49 511 3526 334

sarah.trzynka@vsmabrasives.com

Om VSM

Med över 850 anställda, dotterbolag och försäljningspartners i 70 länder och nu 160 års erfarenhet av tillverkning av slipmedel är VSM AG ett av de mest välkända företagen på den globala marknaden för slipmedel. Vår kärnkompetens är tillverkning av belagda slipmedel. VSM utvecklar sofistikerade slipmedel för bearbetning av metaller som är skräddarsydda efter behoven hos industrianvändare, yrkesverksamma och specialdistributörer.

Are you from the United States?

Visit our US website now!