VSM ILUMERON är namnet på det senaste långtidsslipmedlet för extremt höga glansnivåer i kombination med fina och enhetliga ytor

Slipning och polering i ett enda steg

Slipmedelstillverkaren Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken (VSM) AG i Hannover har utvecklat ett nytt långtidsslipmedel. VSM ILUMERON uppnår en mycket hög glansgrad redan från kornstorlek 180. Man slipper okontrollerade repor samtidigt som slipmedlets livslängd ökar.

Kunder inom metallbearbetning och metallbearbetande industrier kommer nu att dra fördel av en ny teknologi: VSM ILUMERON tillverkas med en specialkonstruerad process – slipkornen fördelas jämnt i det heltäckande belagda materialet och bryts ned helt och gradvis över tid. Produktens egenskaper övertygar: ”ILUMERON ger fina och tekniskt enhetliga ytor, från kornstorlek 180. Toleranserna är extremt snäva och glansnivåerna enastående höga jämfört med konventionella korn. Det blir inga okontrollerade repor och slipning och polering kan utföras i ett enda arbetssteg”, förklarar Simon Heuer, Manager Global Product Management and Application Engineering på VSM.

Ett strålande resultat
Ett praktiskt test med ILUMERON-slipbandet RK700X för slipning av rostfritt stål ger övertygande bevis på dess prestanda. Glansgraden som uppnås på ytan är 100 % av önskad ytkvalitet. Dessutom ökar effektiviteten avsevärt eftersom vissa produktionssteg som polering kan elimineras. Operatörerna utsätts för mindre buller i sitt arbete och ergonomin på arbetsplatsen förbättras märkbart.

”ILUMERON är det självklara valet för bearbetning av rostfritt stål, superlegeringar och ytor på olegerat stål vid lågt till medelhögt tryck”, enligt Simon Heuer. Det nya slipbandet finns nu i olika kornstorlekar.

För mer information:
www.ilumeron.com

Presskontakt

Har du frågor eller vill du ha information om vårt företag? Du är välkommen att höra av dig via telefon eller e-post.

Sarah Trzynka

Presskontakt

T +49 511 3526 334

sarah.trzynka@vsmabrasives.com

Om VSM

Med över 850 anställda, dotterbolag och försäljningspartners i 70 länder och nu 160 års erfarenhet av tillverkning av slipmedel är VSM AG ett av de mest välkända företagen på den globala marknaden för slipmedel. Vår kärnkompetens är tillverkning av belagda slipmedel. VSM utvecklar sofistikerade slipmedel för bearbetning av metaller som är skräddarsydda efter behoven hos industrianvändare, yrkesverksamma och specialdistributörer.

Are you from the United States?

Visit our US website now!