Nyhet – VSM STEARATE Plus

Slipning av icke-järnmetaller och aluminium med Stearate Plus

VSM STEARATE Plus fiberrondell XF733 optimerar slipningsprocessen för krävande icke-järnmetaller och aluminium. Minskad vidhäftning av spån och därmed mindre igensättning ger dubbelt så hög materialavverkning och dubbel livslängd.

VSM:s keramikbaserade slipmedel har under många år varit ledande inom hög avverkningshastighet och lång livslängd. Med den nya fiberrondellen VSM STEARATE Plus XF733 möter den beprövade VSM CERAMICS-tekniken det nya STEARATE Plus som förhindrar vidhäftning. Slutresultatet är ett innovativt slipmedel som underlättar bearbetningen av icke-järnmetaller och aluminium avsevärt. STEARATE Plus minskar vidhäftningen avsevärt vidhäftningen av spån och löser därmed ett av de största problemen vid slipning, det vill säga för tidig igensättning av slipmedlet. Detta har dokumenterats i ett stort antal tester för olika typer av användning vid VSM:s tekniska center i Hannover.

STEARATE Plus minskar avsevärt vidhäftningen av spån
”Icke-järnmetaller som aluminium, brons och koppar är mycket krävande material som tenderar att orsaka för tidig igensättning av slipmedlet”, säger Dennis Senning, produktchef på VSM. När det inträffar avlägsnas inte spånen. De samlas på kornspetsarna och efter en tid bildas en uppbyggd kant. Detta leder till att kornet inte kan skära och slipmedlet blir oanvändbart. VSM har en lösning på detta problem: ”Det nya extraskiktet STEARATE Plus är den optimala lösningen för att minska vidhäftning av spån och därmed igensättning av slipmedlet. På så sätt förlänger vår STEARATE Plus fiberrondell livslängden avsevärt och garanterar en tillförlitlig, hög avverkningshastighet även efter långvarig användning”, säger Dennis Senning om den nya produktens viktigaste egenskap.

Fördubblad livslängd
Fälttester har visat att XF733 har dubbelt så lång livslängd jämfört med dagens ledande slipmedel vid slipning av aluminium-överbyggnader för fordonsindustrin. Liknande resultat med ökad livslängd uppnåddes vid slipning av fönsterkarmar.

Och XF733 fick höga poäng på ett annat område: Temperaturen i kontaktområdet är vanligtvis extremt hög. Ryggmaterialet på andra produkter tenderar att bli skeva och blåsor uppstår. Ryggmaterialet av vulkaniserad fiber på VSM STEARATE Plus-rondellen är å andra sidan extremt värmebeständig och förblir fullt effektiv ända till slutet av sin livslängd.

VSM STEARATE Plus fiberrondellen XF733 finns nu tillgänglig (maj 2018).

Presskontakt

Har du frågor eller vill du ha information om vårt företag? Du är välkommen att höra av dig via telefon eller e-post.

Sarah Trzynka

Presskontakt

T +49 511 3526 334

sarah.trzynka@vsmabrasives.com

Om VSM

Med över 850 anställda, dotterbolag och försäljningspartners i 70 länder och nu 160 års erfarenhet av tillverkning av slipmedel är VSM AG ett av de mest välkända företagen på den globala marknaden för slipmedel. Vår kärnkompetens är tillverkning av belagda slipmedel. VSM utvecklar sofistikerade slipmedel för bearbetning av metaller som är skräddarsydda efter behoven hos industrianvändare, yrkesverksamma och specialdistributörer.

Are you from the United States?

Visit our US website now!