VSM öppnar nytt logistikcenter

Toppmodernt logistikcenter i Hannover

Förra lördagen, den 9 juni, öppnade slipmedelsexperten Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (VSM) dörrarna till sitt nya logistikcenter i Hannover-Hainholz på företagets huvudkontor. Den nya anläggningen har successivt tagits i drift sedan oktober 2017. Trots det varma och fuktiga vädret tog cirka 750 medarbetare och deras anhöriga tillfället i akt att se logistikcentret och de närliggande produktionsanläggningarna, verkstäderna och lagren.

Von Heyl: Utsikterna för VSM är väldigt lovande
VD Bernhard von Heyl beskrev den positiva utvecklingen för det gamla tyska företaget med representanter från staden Hannover, industri- och handelskammaren (IHK) och näringslivsförbunden i Niedersachsen (UVN) samt VSM:s styrelse närvarande. Han uppgav att produktionen arbetade med full kapacitet.  Man hade till och med behövt sätta in extra skift. Von Heyl tackade borgmästare Stefan Schostok och kommunchefen för ekonomi och miljö Sabine Tegtmeyer-Dette för ett framgångsrikt samarbete.

Joppich: Det största enskilda företagsprojektet
Dr Martin Joppich, ingenjör och styrelseordförande, lovordade sedan den nya byggnaden och underströk att företaget nu står starkt rustat inför framtiden. Han påpekade att projektet, som genomfördes tack vare en investering på nästan 9 miljoner euro, var det hittills största enskilda projektet i företagets 154-åriga historia och att det till och med hade kostat mer än den nya produktionsbyggnaden 2012.

Schostok: VSM säkrar framtiden för produktionsanläggningen i Hannover
Borgmästare Stefan Schostok talade om företagets rika historia och att man uppnått nuvarande status tack vare innovation och en hög kvalitetsstandard, samtidigt som man varit trogen sitt läge i Hannover-Hainholz. Han nämnde företagets engagemang i att stödja lokala idrottsföreningar och Hainholz företagarförening. I samma anda lovordade Schostok företagets planer att framtidssäkra sitt läge i Hannover, där en ny produktionsbyggnad bara är ett av de projekt som planeras. Förvärvet av den mark som behövs för den nya byggnaden är på gång.

Wolf: Ett av Europas mest avancerade logistikcenter
Invigningen avslutades med ett tal av Nikolai Wolf. Chefen för förpackning och logistik berättade om komplexiteten i projektet samt dess implementering, som tog ytterligare sex månader. ”Detta kompenseras mer än väl av det faktum att vi nu har ett av Europas mest avancerade logistikcenter”, sade Wolf.

Byggnaden, som är 38 meter x 28 meter och 20 meter hög, uppfördes på en plats där det tidigare låg ett pappersbruk och står på vissa platser så lite som sex meter från de omgivande bostadshusen. Den rymmer upp till 1 700 ton rullar och färdiga produkter. Upp till fyra lastbilar per timme kan lastas för transport. ”Dessutom kan flera lastbilar lastas och lossas samtidigt, inte bara en efter en som tidigare”, förklarade Wolf. ”Detta innebär en 80-procentig minskning av hanterings- och lastningstider. Vi har också kunnat halvera driftskostnaderna.”

Varorna är klara att skickas iväg inom några minuter
Enligt Wolf har denna process bidragit till att avsevärt minska antalet personer som behövs för att förbereda varorna för leverans. Jämfört med tre eller fyra medarbetare tidigare som transporterade varorna och lastade dem på en lastbil, behövs nu bara en person för att köra en gaffeltruck. Systemet levererar varorna på pallar till operatören i den mest effektiva processen. ”Det tar bara två minuter för transportsystemet att leverera de första pallarna till rätt ramp”, förklarar Wolf. Detta innebar dock inte att antalet anställda minskade. ”Arbetsstyrkan i Hannover har ökat från 450 till cirka 500 personer”, berättade han.

Logistikcenter rustat för tillväxt
VSM grundades 1864 och är en av världens ledande tillverkare av slipmedel för metall- och träindustrin och är representerade i 70 länder världen över. Koncernen med cirka 800 anställda genererade en omsättning på cirka 150 miljoner euro 2017 och står inför en tillväxt. ”Det är därför vi utformade vårt logistikcenter så att det kan klara mer tillväxt. Vi kan enkelt hantera en 50 procent högre genomströmning”, förklarar logistikchefen.

Drygt 30 procent av anläggningens produktion transporteras från logistikcentret till olika platser runt om i Tyskland och resterande 70 procent till destinationer över hela världen, varav några är mellanlagren i Bangkok och Shanghai. Båda dessa lager styrs också från Hannover.


Presskontakt:
Rena Benthin, VSM AG, telefon 0511 3526-204, mobil 0163 86 91 275, rena.benthin@vsmabrasives.com
Oliver Züchner, MT-Medien GmbH & Co. KG, telefon 0511 22 88 60-871, mobil 0152 298 515 98, zuechner@mt-medien.com


Mer information om det nya logistikcentret
Logistikcentret är inkvarterat på två våningar: Lastkajerna ligger på markplan och höglagret i fyra nivåer finns på den övre våningen. ”Eftersom de så kallade kanalerna kan rymma flera pallar i rad, i varje fack, kallar experterna den här typen av lager för ett kanallager”, förklarar logistikchef Wolf.

De fyra lagerskyttlarna kan lasta och lossa upp till 80 pallar per timme i en helautomatisk process. ”Vi behöver inte längre extra utrymme för att sortera ut pallarna innan de lastas på lastbilen”, berättar Wolf.

Våra skyttlar plockar pallarna i rätt ordning, vilket förenklar arbetet avsevärt. "Eftersom vi har fyra skyttlar i lagret kan vi lasta och lossa fyra lastbilar samtidigt”, tillägger logistikchefen. Dessutom minskar antalet manuella processer på lagret. Det innebär att det krävs färre personer.

Trots detta fortsätter företagen att rekrytera nya medarbetare.  I dagsläget har VSM 800 anställda varav cirka 500 personer i Hannover.

Presskontakt

Har du frågor eller vill du ha information om vårt företag? Du är välkommen att höra av dig via telefon eller e-post.

Sarah Trzynka

Presskontakt

T +49 511 3526 334

sarah.trzynka@vsmabrasives.com

Om VSM

Med över 850 anställda, dotterbolag och försäljningspartners i 70 länder och nu 160 års erfarenhet av tillverkning av slipmedel är VSM AG ett av de mest välkända företagen på den globala marknaden för slipmedel. Vår kärnkompetens är tillverkning av belagda slipmedel. VSM utvecklar sofistikerade slipmedel för bearbetning av metaller som är skräddarsydda efter behoven hos industrianvändare, yrkesverksamma och specialdistributörer.

Are you from the United States?

Visit our US website now!