Projekt BAM k výzkumu korozních vlastností ušlechtilých ocelí

Výzkum korozního chování provedený Spolkovým výzkumným a zkušebním ústavem pro materiály

Jak lze zamezit, aby ušlechtilá ocel korodovala? A jak jsou korozní vlastnosti ovlivněny druhem zrna a zrnitostí brusiv? Těmito otázkami se ústav BAM s podporou společnosti VSM AG zabýval dva roky. Výsledky byly dnes zveřejněny v Technickém centru, které funguje při hannoverském sídle VSM. Hlavním poznatkem je, že druh zrna ani přísady v brusivu na korozi nemají žádný vliv. Ale čím jemněji je povrch vybroušený, tím lépe je před korozí chráněn. Při tom je zvlášť důležité dodržet posloupnost broušení.

Problém koroze způsobené nesprávným obráběním
Nerezavějící ušlechtilé oceli by měly být proti korozi v zásadě odolné. Používají se v mnoha oblastech každodenního života i ekonomiky, počínaje mrakodrapy přes auta až po výrobní zařízení. Někdy se jedná o součásti důležité pro bezpečnost. Ušlechtilá ocel přesto může rezavět, především když není správně obrobená, a důsledky mohou být nebezpečné a nákladné. Příčinou je většinou narušení ochranné vrstvy oxidu chromu (pasivační vrstvy) na povrchu ušlechtilé oceli, která ho proti korozi chrání. Poslední obráběcí operací před pasivací je často broušení. Pokud při něm dojde k chybám, dá se čekat, že nastane koroze.

Společný projekt výrobního a vědeckého pracoviště
Ústav BAM tento problém v obrábění ušlechtilých ocelí zjistil a v roce 2016 zahájil výzkumný projekt Optimalizace průmyslových postupů broušení korundem k zajištění odolnosti nerezavějících ocelí vůči korozi. Partnerem pro technickou realizaci se stala společnost VSM. V hannoverském Technickém centru VSM bylo provedeno zkušební broušení, vzorky pak byly vystaveny zkušebním podmínkám a zkoumaly se jejich korozní vlastnosti. Kromě BAM a VSM se do projektu zapojili také ocelářské a zpracovatelské podniky, výrobci brusiv, univerzity a institut TÜV Süd.

Závěry: nejlepší ochrana při jemné zrnitosti, velký význam posloupnosti broušení a čistého povrchu
V listopadu byly zveřejněny výsledky dvouletého výzkumu. Projekt ukázal, že žádné výrazné zlepšení protikorozní ochrany nepřinesly různé druhy zrna jako karbid křemičitý nebo oxid hlinitý. Ani složky brusiv jako oxid železitý nebo jiné aktivní látky nemají na korozní vlastnosti žádný vliv. Zjistilo se ale, že kritické stavy povrchu mohou být způsobeny broušením pomocí dlouhodobých brusiv. Za kritických podmínek může systematické odlamování zrn a zachytávání zbytků třísek vést k probarvení. "Čím jemnější a čistší je povrch, tím lepší je protikorozní ochrana," shrnuje Detlef Rother z VSM, který je předsedou projektové komise. "Je velmi důležité, aby byla dodržena posloupnost broušení od hrubé k jemné zrnitosti. Pozitivně se projeví také dokončovací obrábění rounovým brusivem."

Rozšíření odborných poznatků a osvědčená spolupráce
Byly získány nové poznatky, které povedou k výrazným změnám procesů ve zpracování a obrábění oceli, a zdokonalí odborné předpoklady VSM k optimálnímu broušení a protikorozní ochraně ušlechtilých ocelí.

Tímto projektem navázala společnost VSM a ústav BAM na tradiční úspěšnou spolupráci, která trvá už víc než deset let. Společně už realizovali různé výzkumné projekty, jejichž výstupem byly třeba známé polštářky KorroPad k rychlému a levnému zkoušení povrchu nerezavějících ocelí.

Informace o ústavu BAM
BAM je garantem bezpečnosti v technických a chemických oborech. Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) je zastřešující spolkový úřad zřizovaný Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky. BAM zajišťuje výzkum, zkoušky a poradenství s cílem chránit zdraví a bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Působí ve vědě o materiálech, materiálových technologiích a chemii se zaměřením na technickou bezpečnost výrobků a postupů.

Kontakt pro tisk

Máte dotazy nebo potřebujete informace o naší společnosti? Zavolejte nám nebo nám napište e-mail.

Sarah Trzynka

Kontakt pro tisk

P +49 511 3526 334

sarah.trzynka@vsmabrasives.com

O společnosti VSM

Ve společnosti VSM AG, jedné z nejrenomovanějších společností na celosvětovém trhu s brusivy, pracuje více než 850 zaměstnanců, má dceřiné společnosti a obchodní partnery v 70 zemích a disponuje zkušenostmi nabytými za teď už 160 let výroby brusiv. Její hlavní oblast odborných znalostí spočívá ve výrobě brusiv na flexibilním podkladu. Společnost VSM vyvíjí propracovaná řešení brusiv pro zpracování kovů, která jsou šitá na míru potřebám průmyslových uživatelů, odborných prodejců a specializovaných distributorů.

Jste ze Spojených států amerických?

Navštivte naše americké webové stránky!