BAM:s forskningsprojekt om korrosionsbeteendet hos rostfritt stål

Forskning om korrosionsbeteende utförd av Federal Institute for Materials Research and Testing

Hur förhindrar man att rostfritt stål korroderar? Och hur påverkar slipmedlets korntyp och kornstorlek korrosionsbeteendet? Under de senaste två åren har det tyska test- och forskningsinstitutet BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) undersökt dessa frågor ingående med stöd av VSM AG. Idag presenterades forskningsresultaten i VSM:s tekniska center på VSM:s huvudkontor i Hannover. De viktigaste resultaten: korntyper och tillsatser i slipmedel påverkar inte korrosionen. Men: Ju finare yta som slipas, desto bättre korrosionsskydd. Här är slipningens ordningsföljd särskilt viktig.

Problemet: korrosion på grund av felaktig bearbetning
Rostfritt stål ska i princip alltid vara korrosionsbeständigt. De återfinns i många, ofta säkerhetsrelaterade, områden man stöter på både i vardags- och affärslivet, i allt från skyskrapor och bilar till fabriker. Rostfritt stål kan dock fortfarande rosta, särskilt om det inte har bearbetats på rätt sätt – och detta kan få farliga och kostsamma konsekvenser. Orsaken till detta är i oftast skador på det skyddande kromoxidskiktet (den passiva filmen) som täcker det rostfria stålet och skyddar ytan mot korrosion. Slipning är ofta det sista bearbetningssteget innan den passiva filmen utvecklas. Om man gör fel i det här steget kan man räkna med att det uppstår korrosion.

Gemensamt projekt mellan industri och vetenskap
BAM upptäckte detta problem i den rostfria stålbearbetningsindustrin och inledde 2016 forskningsprojektet ”Optimering av industriella korundslipningsprocesser för att säkerställa korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål”. VSM anlitades som partner för den tekniska implementeringen. På VSM:s tekniska center i Hannover slipade man prover som sedan förvarades under testförhållanden, och därefter undersöktes stålprovernas korrosionsbeteende. Förutom BAM och VSM deltog även representanter för stålindustrin, stålbearbetningsföretag, tillverkare av slipmedel, universitet och det tyska säkerhetsinstitutet TÜV Süd.

Resultat: fin kornstorlek ger bästa skydd/slipningssekvenser och en ren yta är viktigt
I november presenterades resultaten från det tvååriga forskningsprojektet. Projektet visade att olika typer av korn, som kiselkarbid och aluminiumoxid, knappast gav några speciella fördelar när det gällde korrosionsskydd. Slipmedlets beståndsdelar, såsom järnoxid och andra aktiva ämnen, påverkade inte heller korrosionsegenskaperna. Man fann dock att slipning med långtidsslipmedel kan orsaka problematiska ytor. Under kritiska förhållanden kan den inneboende utbrytningen av kornet och beläggningen av kvarvarande flisor orsaka fläckar. ”Ju finare och renare ytfinish, desto bättre korrosionsskydd”, sammanfattar Detlef Rother från VSM, som också är ordförande i projektstödskommittén. ”Det är väldigt viktigt att följa rätt slipningsföljd – från grov till fin kornstorlek. Ett sista bearbetningssteg med ett nonwoven-slipmedel är också fördelaktigt.”

Utökad kompetens och framgångsrikt samarbete
Nya rön som definitivt kommer att förändra stålbearbetnings- och processföretagens processer – och som ytterligare utökar VSM:s expertis inom optimal slipning och korrosionsskydd av rostfritt stål.

Projektet är en fortsättning på en tradition av tio års framgångsrikt samarbete mellan VSM och BAM. De har redan genomfört olika forskningsprojekt tillsammans, varav ett resulterade i välkända KorroPad, ett snabbt och kostnadseffektivt test för ytor på rostfritt stål.

Om BAM
BAM säkerställer säkerhet inom teknik och kemi. BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) är ett federalt institut under det tyska ekonomi- och energiministeriet. Här bedrivs tester, forskning och rådgivning för att skydda människor, miljö och material. Den tekniska säkerheten för produkter och processer är central för alla aktiviteter inom kemi, materialvetenskap och materialteknik.

Presskontakt

Har du frågor eller vill du ha information om vårt företag? Du är välkommen att höra av dig via telefon eller e-post.

Sarah Trzynka

Presskontakt

T +49 511 3526 334

sarah.trzynka@vsmabrasives.com

Om VSM

Med över 850 anställda, dotterbolag och försäljningspartners i 70 länder och nu 160 års erfarenhet av tillverkning av slipmedel är VSM AG ett av de mest välkända företagen på den globala marknaden för slipmedel. Vår kärnkompetens är tillverkning av belagda slipmedel. VSM utvecklar sofistikerade slipmedel för bearbetning av metaller som är skräddarsydda efter behoven hos industrianvändare, yrkesverksamma och specialdistributörer.

Are you from the United States?

Visit our US website now!