Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban felhasználóinkat kívánjuk tájékoztatni a személyes adatok általunk történő nyilvántartásának és kezelésének jellegéről, mértékéről és céljáról. „Személyes adat” minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik.

Személyes adatait bizalmasan és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat szerint kezeljük. A személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására kizárólag akkor kerülhet sor, ha ahhoz Ön hozzájárult, vagy azt jogszabály teszi lehetővé. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk az adatvédelem és az adatbiztonság biztosítása érdekében, és a lehető legkevesebb személyes adatot gyűjtünk.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikor megtekinthető, lementhető és kinyomtatható a következő URL-címen: https://www.vsmabrasives.com/hu/adatvedelmi-nyilatkozat

Az adatok teljes körű védelme a harmadik személyek általi hozzáféréssel szemben nem lehetséges. Honlapunkat és egyéb rendszereinket technikai és szervezési intézkedésekkel védjük az Ön adatainak elvesztése, megsemmisülése, módosítása, terjesztése vagy az azokhoz való illetéktelen hozzáférés ellen. Mindazonáltal a rendszeres ellenőrzések ellenére sem biztosítható teljes körű védelem az összes veszéllyel szemben.

Honlapunk egyes pontokon az SSL (Secure Sockets Layer) iparági szabványnak minősülő titkosítást használja. Ez biztosítja személyes adatainak bizalmas jellegét az interneten keresztüli továbbítás során. Az, hogy internetes jelenlétünk egyes oldalain titkosított adatküldésre kerül-e sor, a böngészőprogram alsó állapotsorában látható, zárt állapotú kulcs- vagy zárszimbólum jelöli.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az internetes adatátvitel során (pl. e-mail útján folytatott kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságok fordulhatnak elő.

 

I. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban érvényes egyéb adatvédelmi törvények és más adatvédelmi előírások értelmében az adatkezelő a következő:

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17
30165 Hannover
T +49 511 3526 0
F +49 511 3521 315
info@vsmabrasives.com
www.vsmabrasives.com

 

II. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője a következő:

Thomas Spaeing
ds² Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Falkenstraße 10
33775 Versmold
T +49 5423 95 99 320
datenschutzbeauftragter@vsmabrasives.com

Bármely érintett bármikor fordulhat közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnkhöz az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel vagy javaslataival.

 

III. A weboldal rendelkezésre bocsátása és a szerveres naplófájlok létrehozása

1. Webes üzemeltetés

Weboldalunk rendelkezésre bocsátásához a következő webes üzemeltető társaság szolgáltatásait használjuk:

webgo GmbH
Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
T +49 40 605 900 399
support@webgo.de

A WebGo GmbH társasággal az általános adatvédelmi rendelet 28. cikke értelmében szerződést kötöttünk a megbízásból végzett adatfeldolgozásra vonatkozóan. A jogalap az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának f) pontja szerinti, a weboldalak üzemeltetését és működési biztonságának fenntartását érintő jogos érdekünk. A szerver Németországban található.

2. Az adatkezelés leírása és mértéke

Minden egyes alkalommal, amikor weboldalunkhoz hozzáférnek, a rendszerünk automatikusan adatokat és információkat gyűjt a hozzáférő számítógép rendszeréről. A következő adatok kerülnek gyűjtésre:

 • a hivatkozó (előzőleg meglátogatott weboldal)
 • a kért weboldal vagy fájl
 • a böngésző típusa és verziója
 • a használt operációs rendszer
 • a használt eszköztípus
 • a hozzáférés időpontja
 • az IP-cím anonimizált formában (csak a hozzáférés helyének meghatározására használatos)

Az adatokat a rendszerünk naplófájljaiban is tároljuk. Ezen adatokat és a felhasználó egyéb személyes adatait nem tároljuk együtt.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja. A személyes adatok megadása részben jogos érdekünkből történik, részben pedig törvény írja elő (lásd az 5. pont második bekezdését). Nem lehetséges az adatszolgáltatás elmulasztása.

4. Az adatkezelés célja

Szükség van az IP-cím ideiglenes tárolására a rendszerben ahhoz, hogy a weboldal eljuthasson a felhasználó számítógépére. Ehhez a felhasználó IP-címét a munkamenet ideje alatt tárolni kell.

A naplófájlokban történő tárolás a weboldal működőképességének biztosítása érdekében történik. Ezenkívül az adatokat a weboldal optimalizálására és az informatikai rendszereink biztonságának garantálására használjuk. Ezen célok esetében az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk is fennáll. Az adatok marketingcélú értékelésére ebben az összefüggésben nem kerül sor.

5. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái és adatkezelés az Európai Unión kívül

A személyes adatokat alapvetően nem adjuk tovább harmadik félnek, kivéve, ha erre törvény kötelez minket, vagy ha ehhez hozzájárulást kaptunk.
Ez alól kivételt képez a szolgáltatók bevonása – például a weboldal üzemeltetéséhez –, amelyeket gondosan, az adatvédelemre és -biztonságra különös figyelmet fordítva választunk ki, és amelyek esetében megtettünk minden olyan intézkedést, amelyet az adatvédelmi törvény előír a megengedett adatkezeléshez. Az Európai Unión kívüli adatkezelés alapvetően nem történik.

6. A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, amint azokra a gyűjtésük céljának eléréséhez már nincs szükség. A weboldal rendelkezésre bocsátására vonatkozó adatok gyűjtésekor erre a mindenkori munkamenet befejezésekor, de legkésőbb hét nap után kerül sor.

7. Lehetőség kifogás emelésére és az adatkezelés megszüntetésére

A weboldal rendelkezésre bocsátása érdekében történő adatgyűjtés és az adatok naplófájlokban történő tárolása feltétlenül szükséges a weboldal üzemeltetéséhez. Következésképpen a felhasználó részéről nincs lehetőség kifogás emelésére.

 

IV. Content Delivery Network (CDN)

A Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München, Németország (Cloudflare) tartalomkézbesítési hálózatát (Content Delivery Network – CDN) használjuk a weboldalunk biztonságának és megjelenítési sebességének növeléséhez. A CDN egy olyan (világszerte működő) szerverekből álló hálózat, amely optimalizált tartalmakat szállít a weboldal használóinak. Erre a célra személyes adatok kezelhetők a Cloudflare szerverének naplófájljaiban.

A Cloudflare az Ön személyes adatainak címzettje, és adatfeldolgozóként dolgozik nekünk. Ez megfelel az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése 1. mondatának f) pontja szerinti jogos érdekünknek, hogy ne üzemeltessünk saját tartalomkézbesítési hálózatot, valamint hogy zavartalanul és optimalizáltan jeleníthessük meg a weboldalunkat.

Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen. Az érdekek mérlegelése keretében meg kell határozni, hogy elfogadható-e a tiltakozás.

Személyes adatait a Cloudflare addig tárolja, ameddig az a leírt célokhoz szükséges.

A Cloudflare-rel szembeni kifogások emelésének és az adatkezelés megszüntetésének a lehetőségével kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra: https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/

Az általános adatvédelmi rendelet alapján a Cloudflare-rel megbízásból végzett adatfeldolgozásról szóló szerződést kötöttünk, illetve általános szerződési feltételeket fogalmaztunk meg. Az adatkezelésre alapvetően Németországban vagy az Európai Unió országaiban kerül sor. Amennyiben az adatkezelés bizonyos esetekben harmadik országokban történik, az adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha az Európai Bizottság az általános adatvédelmi rendelet 45. cikke értelmében megállapította, hogy az adott országban az Európai Unió általános szerződési feltételei alapján megfelelő az adatvédelem szintje, vagy ha az adatok címzettje egyéb módon biztosítja a megfelelő adatvédelmi szintet.

További információk: https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa/

 

V. Cookie-k

A hamburgi (Németország) etracker GmbH vállalkozás szolgáltatásait használjuk a használati adatok elemzéséhez. Alapértelmezetten nem használunk cookie-kat a webes elemzéshez. Amennyiben elemzési és optimalizálási cookie-kat használunk, akkor előzetesen beszerezzük az Ön kifejezett hozzájárulását. Ha ez a helyzet, és Ön beleegyezik, akkor a cookie-kat arra használjuk, hogy lehetővé tegyük a weboldal statisztikai lefedettségének elemzését, az online marketingintézkedéseink sikerének mérését, továbbá a tesztelési eljárásokat, például online ajánlatunk vagy annak összetevői különböző verzióinak tesztelése és optimalizálása érdekében. A cookie-k olyan kis méretű szövegfájlok, amelyeket a webhely a böngészőn keresztül tárol el az oldalaikra látogató felhasználók készülékén. Az etracker cookie-k nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé teszik a felhasználó azonosítását.

A etracker segítségével generált adatokat az etracker kizárólag Németországban kezeli és tárolja. Az etracker e tekintetben független ellenőrzésen esett át, tanúsítással és kiváló minősítésű ePrivacyseal adatvédelmi minőségpecséttel rendelkezik.

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk az online ajánlatunk és a webes megjelenésünk optimalizálása. Azokat az adatokat, amelyek lehetővé teszik az egy adott személyre való hivatkozást – például IP-cím, bejelentkezési azonosító vagy eszközazonosító – a lehető leghamarabb anonimizáljuk vagy álnevesítjük. Egyéb felhasználás, más adatokkal való egyesítés vagy harmadik félnek történő továbbadás nem történik.

Ön bármikor tiltakozhat az leírt adatkezelés ellen. A kifogás nem jár hátrányos következményekkel.További információk az etracker vállalkozás adatvédelmi intézkedéseiről az alábbi hivatkozáson érhetők el: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

 

VI. E-mailes kapcsolat és kapcsolatfelvételi űrlap

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Honlapunkon a megadott e-mail-címen, illetve kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben vagy az űrlapon továbbított személyes adatait tároljuk. A fentieket meghaladó körben kizárólag akkor kerül sor személyes adatok nyilvántartására, ha a felhasználó a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hozzájárul az adatok gyűjtéséhez, vagy ha azt jogszabályi rendelkezés teszi lehetővé. Ezeket a személyes adatokat a felhasználók megkereséseinek megválaszolása, a felhasználóval kötött szerződések feldolgozása és esetlegesen technikai adminisztráció céljából használjuk fel.

Ebben az összefüggésben – a szerződésteljesítési cél kivételével, lásd: 8. pont – az adatokat nem adjuk tovább harmadik félnek. Az adatokat kizárólag a felhasználóval való kommunikáció céljából használjuk.

2. Az adatkezelés jogalapja

A kapcsolatfelvétel céljából végzett adatkezelésre az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja értelmében, az Ön önként adott hozzájárulása alapján kerül sor. Ezenkívül az e-mail elküldésével, illetve a kapcsolatfelvételi űrlap használatával továbbított adatok kezelésének jogalapja szintén az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja annak érdekében, hogy kapcsolatba tudjunk lépni Önnel. Ha a kapcsolatfelvétel szerződés megkötésére irányul, akkor az adatkezelés további jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

3. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelése kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozását szolgálja.

4. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái és adatkezelés az Európai Unión kívül

A személyes adatokat alapvetően nem adjuk tovább harmadik félnek, kivéve, ha erre törvény kötelez minket, vagy ha ehhez hozzájárulást kaptunk. Ez alól kivételt képez a weboldal üzemeltetését lehetővé tevő szolgáltató bevonása. Az Európai Unión kívüli adatkezelés alapvetően nem történik.

5. A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, amint azokra a gyűjtésük céljának eléréséhez már nincs szükség. Az e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon megküldött személyes adatok esetében ez akkor áll fenn, amikor az adott beszélgetés a felhasználóval véget ér.
A beszélgetés akkor ér véget, amikor a körülmények azt jelzik, hogy az érintett ügy véglegesen tisztázva van. A német adótörvény vagy a kereskedelmi törvénykönyv további megőrzési határidőket írhat elő.

6. Lehetőség kifogás emelésére és az adatkezelés megszüntetésére

Amennyiben a felhasználó e-mailben lép kapcsolatba velünk, bármikor tiltakozhat személyes adatainak tárolása ellen. Ebben az esetben a beszélgetés nem folytatható. A kapcsolatfelvétel során tárolt minden személyes adatot törlünk, hacsak nem alkalmazandók törvény által előírt megőrzési határidők.

 

VII. Karrier/Karrierportál

Honlapunk karrierterületén lehetőség van arra, hogy a pályázók webes űrlap kitöltésével jelentkezzenek a kiírt állásokra. Ehhez a rexx systems pályázói platformot (https://www.rexx-systems.com/) használjuk, amelyet a rexx systems GmbH, Süderstrasse 75-79, 20097 Hamburg, Németország üzemeltet. Ez egy olyan platform, amely lehetővé teszi az állásokra való jelentkezést. Amikor Ön felkeresi weboldalunk karrieroldalát, az ott található link kapcsolatot hoz létre a rexx systems rendszerrel, hogy lehetővé tegye a pályázati dokumentumok technikai átvitelét. A rexx systems rendszerhez való csatlakozáskor az adatok továbbításra kerülnek a rexx systems-hez. A rexx systems weboldalainak meglátogatásakor a rexx systems alapértelmezetten tárolja az Ön internetszolgáltatója által megadott IP-címet. Azokat a személyes adatokat, amelyekre kizárólag a jelentkezésének feldolgozásához van szükségünk, csak akkor tároljuk, ha Ön azokat a jelentkezése részeként önszántából adja meg nekünk. Az itt megadott információk vagy önkéntesek, vagy kötelezően megadandóként csillaggal (*) jelöltek. A kötelező adatok feltétlenül szükségesek a jelentkezés feldolgozásához és ahhoz, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel. A digitális jelentkezői aktában megtalálható a jelölt összes megadott adata, valamint a kapcsolat minden előzménye. Az adatkezelésre kizárólag az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja szerint, a jelentkezés feldolgozása céljából, illetve a polgári törvénykönyv (BDSG) 26. § (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja szerint, a munkaviszony létesítéséről szóló döntés meghozásának céljából kerül sor. Az űrlap használatával kapcsolatban általunk gyűjtött személyes adatokat, valamint a további megküldött fájlokat a jelentkezési folyamat lezárása (elutasítás vagy felvétel) után 6 hónapig megőrizzük, azután pedig töröljük.

 

VIII. Webinárium

A webináriumokhoz a WebinarGeek.com (Chroomstraat 12, 2718 RR Zoetermeer, Hollandia) webináriumplatformját használjuk.

Az online szemináriumokra való regisztrációhoz és a szemináriumok lebonyolításához az Ön által az adott szemináriumra történő regisztráció során megadott adatokat használjuk, nevezetesen az utónevét, a családi nevét, az e-mail-címét, a cégét/munkáltatóját és az irányítószámát.

A regisztrációt követően e-mail-címét arra használjuk, hogy megerősítsük a regisztrációt, betárcsázási információkat küldjünk, és röviddel a webinárium előtt emlékeztessük Önt a közelgő időpontra. Webinárium után egy alkalommal használjuk az e-mail-címét és a nevét, hogy e-mailt küldjünk Önnek, és hozzáférést biztosítsunk az online szeminárium felvételeihez.

Az online szeminárium keretében a következő adatokat kapjuk meg Öntől: Családi név, utónév, e-mail-cím az azonosításhoz és a bejelentkezéshez, ország, IP-cím és cookie-k a webes munkamenet kezeléséhez és a webinárium rendelkezésre bocsátásához. Az Ön adatainak kezelésére csak az online szeminárium keretében kerül sor.

A fent említett adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. Az adatkezelés kizárólag a szerződés teljesítését szolgálja a megvalósítás, valamint az adott webinárium részvételi megállapodásának előkészítése és nyomon követése formájában.

A Webinargeek vállalkozással adatfeldolgozásról szóló szerződést kötöttünk. A Webinargeek kizárólag az Európai Unión belül kezeli az adatokat. Személyes adatait nem továbbítja harmadik országokba.

További információk a Webinargeek vállalkozás adatvédelmi intézkedéseiről az alábbi hivatkozáson érhetők el: https://www.webinargeek.com/privacy


IX. Az adatok továbbítása

Személyes adatait az alábbiakban felsorolt célokon kívül nem továbbítjuk harmadik felek részére. Személyes adatait csak akkor továbbítjuk harmadik felek részére, ha:

 • ehhez Ön az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja alapján kifejezett hozzájárulását adta, a továbbításra az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja szerint jogi érdekek érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében van szükség, és nem vélelmezhető, hogy ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön arra irányuló jogos érdekei, hogy adatait ne továbbítsák,
 • abban az esetben, ha az adattovábbításra az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c) pontja szerint jogszabályi kötelezettség alapján kerül sor, valamint
 • az adattovábbítás jogszabályilag megengedett, és arra az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pontja értelmében az Önnel fennálló szerződéses jogviszony lebonyolítása érdekében van szükség.

X. Az érintett jogai

Ön jogosult az alábbiakra:

 • az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke értelmében tájékoztatást kérni az általunk gyűjtött személyes adatok jellegéről és köréről, különösen azok kezelését, tervezett tárolási időtartamát, megőrzését és továbbítását illetően;
 • az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke értelmében kérni az általunk tárolt pontatlan személyes adatainak késedelem nélküli helyesbítését vagy kiegészítését;
 • az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke értelmében az általunk tárolt személyes adatai törlését kérni, ha az adatkezelés nem a szabad véleménynyilvánításhoz és tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség teljesítése érdekében, közérdekből vagy jogi érdekek érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges; illetve joga van az általános adatvédelmi rendelet 18. cikke értelmében az adatkezelés korlátozását kérni;
 • arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet 20. cikke értelmében a személyes adatokat megkapja, továbbá másik adatkezelőhöz való továbbítását kérje.
 • arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdése értelmében a részünkre már megadott hozzájárulását bármikor visszavonja. Ennek következményeként az adatkezelést, amely korábban a hozzájáruláson alapult, a jövőben nem folytathatjuk és
 • az általános adatvédelmi rendelet 77. cikke értelmében panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Ennek érdekében általában a felügyeleti hatósághoz lehet fordulni.
 • arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkében foglalt követelményeknek megfelelően bármikor tiltakozhasson a saját helyzetéből adódó okokból az Önre vonatkozó, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján kezelt személyes adatok kezelése ellen.

XI. Közösségi média szolgáltatások

1. Xing

Jelen vagyunk a Xing közösségi karrierhálózaton (a továbbiakban: „Xing”), amelyet kizárólag a New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, vállalkozás üzemeltet. A hivatkozás a Xing logóról ismerhető fel (nincs Xing beépülő modul). Ha rákattint a Xing egy hivatkozására, akkor böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a LinkedIn szervereivel. Amennyiben már be van jelentkezve saját Xing felhasználói fiókjába, a rendszer automatikusan továbbítja a weboldalunkon tett látogatására vonatkozó információkat a Xing szolgáltatásnak. Ilyenkor előfordulhat, hogy a Xing hozzárendeli a weboldal meglátogatását az Ön fiókjához. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok Xing általi felhasználásáról.

Ha meg kívánja akadályozni, hogy az Önre és a honlapunkon kifejtett tevékenységére vonatkozó adatok a Xing részére továbbítódjanak, és azokat a Xing tárolja, ki kell jelentkeznie Xing-fiókjából, méghozzá azelőtt, hogy felkeresné oldalunkat.

További információkért tekintse meg a Xing adatvédelmi, felhasználási és szerződési feltételeit, elsősorban a https://privacy.xing.com/en oldalon

2. LinkedIn

Jelen vagyunk a LinkedIn közösségi karrierhálózaton (a továbbiakban: „LinkedIn”, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország), amelyet kizárólag a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok; a továbbiakban: „LinkedIn”) vállalkozás üzemeltet. A hivatkozás a LinkedIn logóról ismerhető fel (nincs LinkedIn beépülő modul). Ha rákattint a LinkedIn egy hivatkozására, akkor böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a LinkedIn szervereivel. Amennyiben már be van jelentkezve saját LinkedIn felhasználói fiókjába, a rendszer automatikusan továbbítja a weboldalunkon tett látogatására vonatkozó információkat a LinkedIn szolgáltatásnak. Ilyenkor előfordulhat, hogy a LinkedIn hozzárendeli a weboldal meglátogatását az Ön fiókjához. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok LinkedIn általi felhasználásáról.

Ha meg kívánja akadályozni, hogy az Önre és a honlapunkon kifejtett tevékenységére vonatkozó adatok a Xing részére továbbítódjanak, és azokat a LinkedIn tárolja, ki kell jelentkeznie LinkedIn-fiókjából, méghozzá azelőtt, hogy felkeresné oldalunkat.

További információkért tekintse meg a Xing felhasználási és szerződési feltételeit, elsősorban a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy? oldalon.

3. YouTube

Online ajánlatunkban olyan beágyazott YouTube-videók is megtalálhatók, amelyek a http://www.YouTube.com oldalon vannak tárolva, mégis lejátszhatók közvetlenül a honlapunkról. Ezek a videók „kiterjesztett adatvédelmi mód” szerint vannak beágyazva a honlapunkon, azaz nem továbbítódnak Önről mint felhasználóról adatok a YouTube részére, ha Ön nem játssza le a videókat. Személyes adatok továbbítására csak akkor kerül sor, ha Ön a videókat lejátssza. Erre az adatátvitelre nincs semmilyen hatásunk. Előfordulhat, hogy az Ön adatai a YouTube vagy a Google szolgáltatáshoz, az Egyesült Államokba kerülnek, tehát adatvédelmi szempontból egy úgynevezett nem biztonságos harmadik országba. A nem biztonságos harmadik országok nem rendelkeznek az uniós szabványoknak megfelelő adatvédelmi szinttel. A hiányosságot kompenzáló egyéb garanciát sem nyújtanak. Fennáll annak a veszélye, hogy a továbbítás következtében a kormányzati szervek hozzáférhetnek az Ön adataihoz anélkül, hogy hatékony jogorvoslati lehetőséget biztosítanának Önnek

Ha Ön a Google-nál be van jelentkezve, akkor az adatai közvetlenül a fiókjához rendelődnek hozzá. Amennyiben nem kívánja a YouTube-fiókjához való hozzárendelést, úgy a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A YouTube felhasználói profilként tárolja adatait, amelyeket reklámozás, piackutatás és/vagy a weboldala igényeknek megfelelő kialakítása céljából használ fel. Az adatok kiértékelésére különösen (még a nem bejelentkezett felhasználók esetében is) az igényeknek megfelelő hirdetések megjelenítése érdekében, valamint abból a célból kerül sor, hogy a közösségi hálózat más felhasználói tájékoztatást nyerjenek az Ön tevékenységéről honlapunkon. Ön tiltakozhat az ilyen felhasználói profil kialakításával szemben, amely esetben tiltakozását a YouTube céghez kell intéznie.

Az adatgyűjtés céljára és mértékére, valamint a YouTube általi adatkezelésre vonatkozó további információk a YouTube adatvédelmi tájékoztatójában találhatók. Ebben az Ön jogaira és a magánszférája védelmét szolgáló beállítási lehetőségekre vonatkozó további információk is találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

Ön az Amerikai Egyesült Államokból származik?

Látogasson el amerikai weboldalunkra most!