Om VSM

VSM erbjuder dig lösningar för dina slipningsprocesser

VSM – mer än bara tre bokstäver

Vi har en helt unik förståelse för slipmedel. Vi slipar inte bara varje yta till en högprecisionsfinish utan analyserar även våra kunders specifika användningsområden inom slipning för att säkerställa att vi alltid hittar en optimal långsiktig lösning.

Applikationsspecifikt kunnande är en viktig differentieringsfaktor för VSM som värderas högt av kunder inom industri, handel och detaljhandel över hela världen.
Expertis. Kvalitet. Fokus på kunderna. Det är vad VSM står för.

Vår dagliga strategi och vårt beslutsfattande formas av vårt företags värderingar.

VSM:s företagsprinciper

En framgångsrik verksamhet inom slipmedel i mer än 155 år

Erfarenhet av slipmedelstillverkning

VSM står för expertis

VSM tillverkar sitt keramiska slipkorn i Hannover

Kornteknologi

Ett enastående slipmedel kräver ett perfekt samspel mellan ryggmaterial, bindemedelssystem och slipkorn. Och VSM lämnar inget åt slumpen! För att uppfylla de egna höga kvalitetskraven utvecklar VSM egna premiumslipkorn av högsta kvalitet i sina egna fabriker.

Ta reda på mer

VSM:s applikationsingenjörer har rätt lösning för ditt slipprojekt

Kunskap om olika användningsområden

VSM:s företagsfilosofi är att kunna erbjuda det perfekta slipmedlet för varje användning. Med mer än 200 skräddarsydda produktserier och ett globalt nätverk av applikationsingenjörer hittar vi den optimala lösningen för nästan alla utmaningar inom tekniska slipmedel.

Från slipkorn till ryggmaterial och toppskikt: VSM tillverkar sina slipmedel i Tyskland

Tillverkningsteknik

Vår expertis inom tillverkningsteknik är koncentrerad till vår anläggning i Hannover. Här har VSM i mer än 150 år satt standarder för tillverkning av belagda slipmedel. Ett framgångsrecept som fortsätter att imponera på kunder världen över.

VSM står för kvalitet

Omfattande slipningstester utförs i våra egna testanläggningar

Produktkvalitet

Rutinmässiga slutkontroller av våra slipmedelsprodukter utförs i VSM:s eget kvalitetslaboratorium – från mikroskopiska analyser till slipmedelstester som utförs på våra interna testsystem.

Preliminär produktkvalitet

Vår inställning till kvalitet börjar med att vi noggrant kontrollerar de råvaror vi använder. För att vara på den säkra sidan behandlar vi vår egna dukar och tillverkar våra egna bindemedel och slipkorn.

Produktionskvalitet

En klimatkontrollerad strölinje, laserstyrd vägning, högprecisions-transportband och torkning i flera steg är bara några av de framgångsfaktorer vi tillämpar för vår produktion av högkvalitativa slipmedel. Resultatet är VSM ”Made in Germany”.

Certifierade och globalt erkända

FEPA-certifierad smärgelduk

VSM är medlem i Federation of European Producers of Abrasives (FEPA). De säkerhetsstandarder som definieras av FEPA säkerställer säker användning av slipmedel.

oSa-certifierade fiberrondeller

The Organisation for the Safety of Abrasives (oSa) är en frivillig sammanslutning av slipmedelstillverkare. VSM är medlem sedan länge.

VSM är certifierat enligt ISO 9001:2015-standarden

VSM har under många år haft ISO 9001:2015-certifieringen som grund för sitt kvalitetssäkringssystem, vilket säkerställer att alla delar av företaget uppfyller dessa stränga krav.

Slipningsteknik i Europa

Som den största nationella sammanslutningen för slipningsteknik i Europa representerar VDS, den tyska sammanslutningen av slipmedelstillverkare VSM:s intressen som medlem i den tyska slipmedelsindustrin.

Den internationellt erkända AEO-kvalitetsmärkningen garanterar leveranskedjans tillförlitlighet

VSM innehar sedan 2015 certifieringen AEO (Authorised Economic Operator). Denna internationellt erkända status garanterar säkerheten i leveranskedjan från tillverkaren av en produkt till slutkonsumenten.

VSM står för kundorientering

VSM hittar den optimala lösningen för ditt slipprojekt

Optimera slipningsprocessen

VSM levererar inte bara rätt slipmedel, utan kan även analysera slipningsprocessen och göra viktiga justeringar av din sliplinje. Vi strävar alltid efter att hitta din optimala slipningslösning!

Ta reda på mer

Test av olika användningsområden och produktutbildning i Hannover

Vi sätter slipningen i centrum

På VSM Competence Center i Hannover erbjuder vi produktutbildning, seminarier och omfattande produkttestning. Här kan kundens användning simuleras och resultaten granskas. Denna tjänst från VSM minskar stilleståndstiderna och minskar våra kunders produktivitetsförluster.

Datum för våra seminarier

Live-webbinarier med slipningstips för slipningsproffs

Live-webbinarier

Använd din värdefulla tid effektivt och dra fördel av vår expertkunskap. I våra live-webbinarier får du ta del av praktiska tillämpningar som även är relevanta för ditt dagliga arbete.

Datum för våra webbinarier

Företagsledning

VSM har mer än 800 anställda över hela världen.
Tillsammans arbetar vi för att erbjuda våra kunder bästa möjliga produktutbud med vårt breda sortiment av slipmedelslösningar. Vi vill även göra livet lite enklare för våra kunder varje dag.

Styrelseordförande (CEO) Dipl.-Ing. Bernhard von Heyl

Dipl.-Ing. Bernhard von Heyl

Styrelseordförande (CEO)

Ansvarig för

 • Produktion och teknik
 • Omvandling
 • FoU och kvalitetsstyrning
 • Personal och administration
 • Kunskapsöverföring
 • Upphandling
 • Ekonomi och redovisning
Dipl.-Oec. Jörg M. Henkel, styrelseledamot

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Fabian Klopfer

Styrelseledamot

Ansvarig för

 • Försäljning
 • Marknadsföring
 • Produktledning
 • Eftermarknad
 • Dotterbolag och filialer
 • Logistik- och transportnätverk
 • IT

Historik

VSM har sitt säte i Hannover (Hainholz), Tyskland sedan 1864

VSM är en förkortning för Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG och har sitt säte i Hannover (Hainholz) i Tyskland. Företaget grundades 1864 av Siegmund Oppenheim och Siegmund Seeligmann och tillverkade ursprungligen sandpapper. Efter 50 år började VSM specialisera sig på tillverkning av belagda slipmedel.

Genom att bygga en egen dukbearbetningsanläggning utvecklades VSM till ett av dåtidens största företag inom slipmedelsindustrin. Nedgången i grossistförsäljningen under andra världskriget visade sig att bara vara en tillfällig tillbakagång. Noggrann hantering av intäkterna och aktivt stöd från medarbetarna gjorde att VSM kunde återuppta produktionen redan den 5 oktober 1945.

Detta följdes av byggandet av bandomvandlingslinjer, lager, laboratorier, test- och försöksanläggningar och en kontinuerlig utökning av produktionskapaciteten. Den sista delen av moderniseringskampanjen var uppförandet av ett avancerat utbildningscenter för kunder och personal med eget maskinrum och konferenssystem. Dessa aktiviteter har förvandlat VSM till den marknadsledare inom slipmedel man är idag.

1864–1898: Från bolagsbildning till fusion

Siegmund Oppenheim och Siegmund Seeligmann grundar VSM i Hannover (Hainholz)

1864 – Företaget grundas

Siegmund Oppenheim och Siegmund Seeligmann grundar VSM AG. Tillsammans börjar de tillverka glaspapper för hand i en verkstad i Hainholz-distriktet i Hannover.

Originaldokument och brev från medgrundare och direktör Max Oppenheim, bevarade än i dag

1871–1873 – Brev från direktör Max Oppenheim

Tre originaldokument från medgrundaren.

Kvalitetsutmärkelse från världsutställningen i Wien 1873

1873 – Kvalitetsutmärkelse på världsutställningen i Wien

En utmärkelse som presenterades på världsutställningen uppmärksammar den enastående kvaliteten på VSM:s produkter.

Fusionsintyg som gav upphov till det moderna företaget Vereinigte Schmirgel- und Maschinen- Fabriken AG

1898 – Fusion

S. Oppenheim & Co. Hainholz and Schlesinger & Co. Harburg slås samman till Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft.

1900–1945: Blomstrande år och återuppbyggnad efter kriget

VSM:s fabrikslokaler 1900

1900 – Vy från 1900

VSM:s fabrik i Hainholz i Hannover.

VSM:s 50-årsjubileum

1914 – 50-årsjubileum

VSM firar 50 årsjubileum! Företaget fortsätter att göra rekordleveranser av glaspapper och smärgelduk.

Ingående balansräkning från 1924

1924 – Balansräkning

Ingående balansräkning från 1924 uppvisar ett aktiekapital på 3 540 000 guldmark.

VSM specialiserar sig på tillverkning av belagda slipmedel i Hannover (Hainholz) i Tyskland

1929 – Kommer starkt ut ur den globala ekonomiska krisen

Företaget börjar nu specialisera sig på belagda slipmedel. Produktionen förläggs primärt till Hainholz i Hannover.

VSM blir ett av de största företagen inom slipmedelsindustrin och bygger en egen fabrik för dukbearbetning

1932 – Utveckling och framsteg

VSM bygger en egen dukbearbetningsanläggning och utvecklas till ett av de största företagen inom slipmedelsindustrin.

Varumärket Vitex

1933 – Vitex

Företaget registrerar varumärket ”Vitex”, som internationellt blir synonymt med högeffektiva slipmaterial.

VSM:s fabriker förstördes under andra världskriget

1943-45 – Skador av kriget

Under andra världskriget förstördes de flesta produktionsanläggningarna i Hannover.

Återuppbyggnad efter andra världskriget i Hannover (Hainholz)

1945 – Återuppbyggnad

Utan att behöva ta del av statliga stöd bygger VSM:s medarbetare upp produktionsanläggningarna med medel från företagets reserver. Redan den 5 oktober 1945 är produktionen igång igen. En fantastisk prestation!

1949–1999: Modernisering och internationalisering

Utbyggnad av lokalerna på Hannover-anläggningen

1949–1991 – Kapacitetsökning

Under denna period slutförs ett omfattande byggprogram, bland annat en ny fyravåningsbyggnad med laboratorier, test- och försöksanläggningar, bandkonverteringslinjer och lagerutrymmen, färdigställande av ett råmateriallager och matsal samt uppförande av ett höglager för bearbetning av jumborullar på upp till 3 000 linjära meter basvaror.

Det första dotterbolaget, VSM Abrasives Ltd., grundades i Storbritannien.

1955 – Storbritannien

Det första dotterbolaget, VSM Abrasives Ltd., grundades i Storbritannien.

VSM AG firar 100-årsjubileum och redovisar samtidigt ett rekordhögt årsresultat

1964 – VSM AG fyller hundra år

Året då VSM AG fyller 100 år redovisar man också sin bästa balansräkning någonsin.

VSM Abrasives Corporation grundades i USA

1978 – USA

VSM Abrasives Corporation grundas i USA.

Invigning av internt utbildningscenter för tekniska slipmedel i Hannover

1991 – Utbildningscenter

VSM öppnar sitt eget utbildningscenter för tekniska slipmedel i Hannover.

VSM Abrasives Canada Inc. bildas i Oakville i Kanada. DUNA-VITEX KFT grundas i Budapest i Ungern

1992 – Optimeringsfas I

Konsolidering av produktion och nya logistikanläggningar. VSM Abrasives Canada Inc. i Oakville och DUNA-VITEX KFT i Budapest i Ungern grundas.

Konsortium med PFERD i Sverige och Schweiz

1994 – Optimeringsfas II

Införande av en distributionsstrategi för Tyskland. VSM bildar ett konsortium med PFERD i både Sverige och Schweiz.

VSM bildar ett konsortium med PFERD i Polen.

1997 – Konsortium

VSM bildar ett konsortium med PFERD i Polen.

Ytterligare expansion i Hannover. Byggnation av en ytterligare konverteringsanläggning i Ungern.

1999 – Ytterligare expansion

Ytterligare kapacitetsutbyggnad i Hannover samt processoptimeringsarbete. Ytterligare en konverteringsanläggning etableras i Ungern.

2002 till idag: Utbyggnad och extra produktionskapacitet

Investering på 2 miljoner euro i nya anläggningar för slipmedelskorn

2002 – En ny kornanläggning byggs

Investering på 2 miljoner euro i en ny anläggning för slipmedelskorn.

Utbildningscentret i Hannover öppnar igen för kunder och medarbetare efter renoveringar

2004 – Ytterligare expansion

Utrymmet i packningshallen fördubblas och en ny palltransportlinje installeras. Stor invigning av ett avancerat utbildningscenter som erbjuder professionell utveckling för personal och kunder, med eget maskinrum och konferenssystem.

Kapitalinvestering i nya produktionsbyggnader i Hannover

2008 – Utökning av produktionen

VSM investerar flera miljoner euro i nya produktionsbyggnader i Hannover.

Nya produktionsanläggningar för korn och keramiskt korn i Hannover

2012 – En ny anläggning för slipmedelskorn byggs

Den nya kornanläggningen markerar slutförandet av ett av de största byggprojekten i VSM:s historia.

Logistikcenter i Hannover

2018 – Ett nytt logistikcenter uppförs

På bara 12 månader överträffar VSM än en gång sitt mål genom att bygga ett nytt, toppmodernt logistikcenter – det största enskilda projektet i företagets 154-åriga historia.

Are you from the United States?

Visit our US website now!