VSM ACTIROX finns nu även som slipband: Maximal materialavverkning och ökad produktivitet tack vare geometriskt format keramiskt korn

Världens första Actirox finns nu även som slipband för stationär användning

Slipmedelstillverkaren Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken (VSM) AG i Hannover presenterar nu det nya slipbandet AK890Y i VSM ACTIROX-familjen. Slipmedlet med keramiskt korn för materialavverkning sätter nya standarder för bearbetning av superlegeringar, rostfritt stål och kolstål när det gäller materialavverkning och sliphastigheter.

Kunder inom metallbearbetning och metallbearbetande industrier har ända sedan 2018 kunnat dra nytta av våra fiberrondeller ACTIROX AF890 och AF799. ACTIROX bygger på geometriskt format keramiskt korn som bryts ner på ett mycket jämnt och kontrollerat sätt. När de bryts ner skapar de ständigt fräscha och skarpa skärkanter. ”Tack vare denna avancerade teknik har slipmedlet en särskilt aggressiv och snabb slipningseffekt och uppnår redan från början sin fulla prestanda”, förklarar Simon Heuer, chef för global produkthantering och applikationsteknik på VSM, vilket är den avgörande fördelen hos ACTIROX-serien.

ACTIROX för stationär slipning

Nu kan man även använda ACTIROX AK890Y stationärt. Slipbandet är utvecklat för lågt till medelhögt kontakttryck och minskar buller och vibrationer, vilket avsevärt minskar påfrestningarna för människor och maskiner. Driftskostnaderna för underhåll och den stilleståndstid som detta resulterar i minskas avsevärt. Den snabbare slipningen minskar bearbetningstiden avsevärt, oavsett om det gäller avgradning, slipning av gjutdelar eller utjämning av svetsfogar.

Betydligt förbättrad produktivitet tack vare snabbare slipning

Detta är gynnsamt för alla användare. I fälttestet kunde ACTIROX AK890Y prestera 15 procent högre materialavverkning än det tidigare ledande slipmedlet vid slipning av gjutdelar tillverkade av titanlegering (Ti Al 6242). Maximal materialavverkning resulterar i lägre driftskostnader, såsom energi- och lagringskostnader.

För maximal materialavverkning i många olika användningsområden

”Med det nya slipbandet täcker ACTIROX-tekniken nu många olika användningsområden inom slipning. När det krävs maximal materialavverkning för superlegeringar, rostfritt stål och kolstål är ACTIROX det självklara valet”, säger Simon Heuer.

Det nya slipbandet kan nu beställas i olika dimensioner med kornstorlek 36. Jämför det nya ACTIROX-slipbandet med dina nuvarande slipband och kontakta din VSM-kontaktperson idag.

Presskontakt

Har du frågor eller vill du ha information om vårt företag? Du är välkommen att höra av dig via telefon eller e-post.

Sarah Trzynka

Presskontakt

T +49 511 3526 334

sarah.trzynka@vsmabrasives.com

Om VSM

Med över 850 anställda, dotterbolag och försäljningspartners i 70 länder och nu 160 års erfarenhet av tillverkning av slipmedel är VSM AG ett av de mest välkända företagen på den globala marknaden för slipmedel. Vår kärnkompetens är tillverkning av belagda slipmedel. VSM utvecklar sofistikerade slipmedel för bearbetning av metaller som är skräddarsydda efter behoven hos industrianvändare, yrkesverksamma och specialdistributörer.

Are you from the United States?

Visit our US website now!