Svařování a broušení jdou ruku v ruce

Snižte náklady a ušetřete čas při svařování

Když svařujete, musíte brousit. Je to proto, že příprava svaru i následné zpracování jsou důležité pro dosažení vysoce kvalitního spoje. Brusiva čistí svařovanou oblast, připravují zkosení pro svar a vyhlazují šev. Požadavky na nástroj jsou obrovské: vyrábět velká množství v trvale vysoké kvalitě, odstranit velké množství materiálu a brát v úvahu jeho vlastnosti. To například znamená, že nedochází k zabarvení materiálů citlivých na teplo a zároveň probíhá spolehlivé obrábění těžkoobrobitelných slitin.

Pokud dojde k zabarvení, je nutné komponenty přepracovat nebo znovu vyrobit. Ať už je nezbytná další práce nebo je nutné materiál sešrotovat, v obou případech vznikají další náklady. Zabarvení lze zabránit výběrem správného brusiva. Aktivní brusná aditiva v krycím pojivu snižují teplotu v zóně zpracování, aby nedocházelo k zabarvování. Materiály, které se obtížně brousí, například Inconel nebo titanové slitiny, kladou na brusiva mimořádné nároky: požadují se brusná zrna, která jsou velmi tvrdá i velmi pevná, aby pronikla do materiálu, a ne aby se náhodně rozpadla. Obě tyto vlastnosti v sobě spojují keramická zrna.

Brusiva jako prostředek snižování nákladů v provozu

Kromě technických požadavků na obráběcí procesy je klíčem k úspěchu také nákladová efektivita použitých nástrojů a provozních zdrojů. Vedle personálních nákladů jsou zde hlavními faktory náklady na pořízení a skladování, a také výdaje na energii, údržbu strojů, pořizování nových strojů a prostoje. Výkonná brusiva s dlouhou životností snižují pořizovací náklady a náklady na skladování.

U brusiv je rozhodující zejména faktor času: čím rychleji se svařovaná oblast  úkosuje a  svar  opracuje, tím více obrobků lze za směnu obrobit. A čím agresivnější je brusivo, tím vyšší je úběrový výkon.

Keramická brusná zrna využívají v těchto aplikacích plně svůj potenciál: odstraňují více materiálu než běžné produkty, a proto jsou obzvláště účinná. Geometricky tvarované keramické zrno, například VSM ACTIROX, dosahuje maximální úrovně výkonu. Trojúhelníkové zrno se rozpadá velmi stejnoměrným a definovaným způsobem a neustále vytváří nové ostré hrany. Zároveň zaručuje mimořádně agresivní počáteční brus. Jeho plný potenciál je tedy patrný od prvního okamžiku použití. Brusný nástroj má vyšší úběrový výkon, pracuje rychleji a tím zvyšuje produktivitu.

Díky vysoké agresivitě pásů ACTIROX dosahuje uživatel maximálního úběru materiálu. To má pozitivní dopad na stroj - nižší spotřeba energie, delší provozní doba a nižší náklady na opravy. A prospěch to přináší také obsluze stroje, protože je zapotřebí menší námaha. Snižují se rovněž vibrace stroje a také hladiny hluku. Snižuje se i zatížení zaměstnanců a minimalizují se prostoje.

O 50 % kratší doba broušení

Brusiva ACTIROX jsou dostupná ve formě pásů a kotoučů v mnoha různých rozměrech.   Tudíž jsou  vhodná i pro stávající stroje.  Svary na malých komponentech  lze například i přesto  obrobit na kontaktní brusce podle zavedeného postupu firmy. Pokud jsou fíbrové kotouče ACTIROX AF799 a AF890 doplněny vhodnými podložnými talíři, výkon se dále ještě zvyšuje. Je to z toho důvodu, že konstrukce podložky má vliv na výsledek broušení. Středně tvrdé podložné talíře umožňují, aby se fíbrový kotouč přizpůsobil obrysům. S nárůstem tvrdosti se zvyšuje agresivita a tím i úběrový výkon kotouče.

Přísně testováno

Společnost VSM AG testuje všechny své výrobky v praktických podmínkách ve svém vlastním kompetenčním centru v centrále společnosti v Hannoveru a sdílí nápady a úzce spolupracuje s partnery z oboru a trhu. Fíbrový kotouč ACTIROX AF890 potřeboval přesně 2 minuty na  opracování svaru o délce 200 mm u nerezové oceli 1.4301. U dříve používaného fíbrového kotouče s keramickým zrnem to trvalo 4,5 minuty. To znamená úsporu 55 % pracovního času na svar. Fíbrové kotouče značky VSM mají také výrazně lepší výkon než lamelové kotouče běžně dostupné na trhu a oblíbené kvůli rezervním zrnům v překrývajících se lamelách. V přímém porovnání byla životnost lamelového kotouče AF890 při vyrovnávání svarů o více než 30 % vyšší.

Brusný pás ACTIROX AK890Y byl testován na těžko obrobitelných materiálech. U titanových slitin dosáhl zvýšení výkonu o více než 15 % a u chrom-vanadové oceli o více než 20 %.

Správné brusivo pro vyšší produktivitu

Brusiva jsou nezbytná při přípravě a následném  opracování svarů. Nejenže dosáhnou požadovaných technických výsledků, ale zároveň představují důležitý ekonomický faktor, protože zvyšují produktivitu a snižují náklady. Výběr správného brousicího nástroje je v tomto případě zásadní.

Kontakt pro tisk

Máte dotazy nebo potřebujete informace o naší společnosti? Zavolejte nám nebo nám napište e-mail.

Sarah Trzynka

Kontakt pro tisk

P +49 511 3526 334

sarah.trzynka@vsmabrasives.com

O společnosti VSM

Ve společnosti VSM AG, jedné z nejrenomovanějších společností na celosvětovém trhu s brusivy, pracuje více než 850 zaměstnanců, má dceřiné společnosti a obchodní partnery v 70 zemích a disponuje zkušenostmi nabytými za teď už 160 let výroby brusiv. Její hlavní oblast odborných znalostí spočívá ve výrobě brusiv na flexibilním podkladu. Společnost VSM vyvíjí propracovaná řešení brusiv pro zpracování kovů, která jsou šitá na míru potřebám průmyslových uživatelů, odborných prodejců a specializovaných distributorů.

Jste ze Spojených států amerických?

Navštivte naše americké webové stránky!