Svetsning och slipning går hand i hand

Minska kostnaderna och spara tid vid svetsning

Om du svetsar så slipar du. Detta beror på att både förberedelsen av en svetsfog och efterbearbetningen är viktiga för att uppnå en svetsfog av hög kvalitet. Slipmedel rengör området som ska svetsas, utför fasningen och jämnar ut fogen. Kraven på verktyget är enorma: Det måste kunna producera stora mängder med en jämn hög kvalitet, avlägsna en stor mängd material och ta hänsyn till materialets egenskaper. Det innebär till exempel att undvika missfärgning av värmekänsliga material samtidigt som svårbearbetade legeringar bearbetas på ett tillförlitligt sätt.

Om missfärgning uppstår måste komponenterna omarbetas. Oavsett om det krävs ytterligare bearbetning eller om materialet måste skrotas – båda alternativen är väldigt kostsamma. Att välja rätt slipmedel kan förhindra missfärgning. Slipaktiva tillsatser i ytskiktet sänker temperaturen i bearbetningszonen så att ingen missfärgning uppstår. Material som är svåra att slipa, t.ex. Inconel eller titanlegeringar, ställer särskilda krav på slipmedlet: Det krävs slipkorn som både är mycket hårda och mycket tåliga för att tränga in i materialet och inte brytas ned slumpmässigt. Keramiskt korn kombinerar båda dessa egenskaper.

Slipmedel som kostnadsbesparare i fabriken

Utöver de tekniska kraven på bearbetningsprocesserna är kostnadseffektiviteten hos de verktyg och driftsresurser som används också en viktig fråga. Förutom personalkostnader är de viktigaste faktorerna anskaffnings- och lagerkostnader samt kostnader för energi, maskinunderhåll, anskaffning av nya maskiner och driftstopp. Kraftfulla slipmedel med lång livslängd minskar anskaffnings- och lagringskostnaderna.

Tidsfaktorn är särskilt kritisk för slipmedel: ju snabbare svetsområdet fasas av och fogen jämnas ut, desto fler arbetsstycken kan bearbetas per skift. Och ju aggressivare slipmedel, desto högre avverkningshastighet.

Keramiska slipkorn frigör sin fulla potential vid dessa typer av användning: De tar bort mer material än konventionella produkter och är därför särskilt effektiva. Geometriskt format keramiskt korn som VSM ACTIROX uppnår högsta prestanda. Det triangulära kornet bryts ner på ett mycket jämnt och definierat sätt, vilket gör att det ständigt skapas nya, skarpa skärkanter i processen. Samtidigt ger det ett enastående aggressivt första skär. Den fulla kapaciteten märks alltså redan från första sekunden. Slipverktyget uppnår högre avverkningshastighet, arbetar snabbare och ökar på så sätt produktiviteten.

Tack vare ACTIROX-slipbandens höga aggressivitet uppnår användaren största möjliga materialavverkning. Detta har en positiv effekt på maskinen – lägre energiförbrukning, längre drifttider och lägre reparationskostnader. Det är även en fördel för maskinoperatören, eftersom det krävs mindre kraft. Maskinens vibrationer och bullernivåer minskar också. Påfrestningarna på medrbetarna minskar och stilleståndstiden minimeras.

50 % kortare arbetstid per svets

ACTIROX slipmedel finns som band och rondeller i många olika storlekar och passar därmed även befintliga maskiner. Svetsfogar på exempelvis små komponenter i höljen kan fortfarande tas bort på den backstand-slipmaskinen enligt företagets etablerade procedur. Om ACTIROX AF799 och AF890 fiberrondeller kompletteras med lämpliga stödplattor förbättras prestandan ytterligare. Detta beror på att stödplattans konstruktion påverkar slipresultatet. Medelhårda stödplattor gör att fiberrondellen kan anpassa sig efter profilerna. I takt med att hårdheten ökar höjs rondellens aggressivitet och därmed dess avverkningshastighet.

Utförligt testad

VSM AG testar alla sina produkter under praktiska förhållanden i sitt interna kompetenscenter på huvudkontoret i Hannover, utbyter idéer och samarbetar nära med partners inom branschen och från industrin. För ACTIROX AF890 fiberrondell tog det exakt två minuter att avlägsna en 200 mm lång svetsfog på rostfritt stål 1.4301. Med den tidigare använda fiberrondellen med keramiskt korn tog det 4,5 minuter. Det innebär en besparing på 55 % av arbetstiden per svets. Dessutom presterar VSM:s fiberrondeller betydligt bättre än de vanliga lamellrondellerna på marknaden som är populära på grund av kornreserven i de överlappande lamellerna. Vid en direkt jämförelse överskred livslängden för AF890 livslängden för en lamellrondell med mer än 30 % vid utjämning av svetsfogar.

ACTIROX AK890Y-slipbandet har testats med svårbearbetade material. Det uppnådde en prestandaökning på över 15 % med titanlegeringar och mer än 20 %. med kromvanadinstål.

Rätt slipmedel för högre produktivitet

Slipmedel är helt oumbärliga vid förberedelse och efterbearbetning av svetsfogar. De uppnår inte bara de nödvändiga tekniska resultaten, utan utgör också en viktig ekonomisk faktor genom att de ökar produktiviteten och minskar kostnaderna. Det är viktigt att välja rätt verktyg för slipningen.

Presskontakt

Har du frågor eller vill du ha information om vårt företag? Du är välkommen att höra av dig via telefon eller e-post.

Sarah Trzynka

Presskontakt

T +49 511 3526 334

sarah.trzynka@vsmabrasives.com

Om VSM

Med över 850 anställda, dotterbolag och försäljningspartners i 70 länder och nu 160 års erfarenhet av tillverkning av slipmedel är VSM AG ett av de mest välkända företagen på den globala marknaden för slipmedel. Vår kärnkompetens är tillverkning av belagda slipmedel. VSM utvecklar sofistikerade slipmedel för bearbetning av metaller som är skräddarsydda efter behoven hos industrianvändare, yrkesverksamma och specialdistributörer.

Are you from the United States?

Visit our US website now!