Objevte VSM

První výrobní prostory společnosti VSM v době jejího založení v roce 1864
První výrobní prostory společnosti VSM v době jejího založení v roce 1864
Závod VSM kolem roku 1900
Závod VSM kolem roku 1900

1864: Začátky podnikání

Dne 28. května 1864 položili Siegmund Oppenheim a jeho technicky zdatný švagr Siegmund Seeligmann základy pozdější společnosti VSM. Společnost S. Oppenheim & Co. začala pracovat v malých výrobních prostorách v Hannoveru-Hainholzu.

A na tomto místě je sídlo a výroba společnosti VSM i dnes, po více než 160 letech. V roce 1864 zahájila společnost svou činnost doslova na zelené louce. Město se však mezitím rozrostlo a nyní závod leží uprostřed něj. VSM tak patří k několika málo průmyslovým podnikům, které se nacházejí ve vnitřní části hlavního města spolkové země Dolní Sasko, Hannoveru.

Společnost VSM zůstala věrná nejen své poloze, ale i svým vlastním výrobkům. V té době se skelný a křemenný papír vyráběl v malých sériích a ručními postupy. Stejně jako tehdy platí i dnes základní princip: podklad se potáhne pojivem a pokryje brusným materiálem. Za posledních 160 let se samozřejmě výrazně změnily jak používané materiály, tak výrobní postupy.

Dnes jsou i nadále hlavním produktem společnosti VSM brusiva.

Objevte VSM

Roháč obecný jako logo značky v průběhu let
Roháč obecný jako logo značky v průběhu let

1875: Ochranná známka v podobě roháče obecného

Když se dnes pozorně projdete areálem společnosti VSM, nemůžete si ho nevšimnout: roháče obecného. V roce 1875 si ho společnost S. Oppenheim & Co zaregistrovala jako ochrannou známku. Tehdy zákon o ochraně ochranných známek umožňoval jejich registraci u okresního soudu. Význam nepřehlédnutelného loga si zakladatelé společnosti, která se později stala VSM, uvědomovali hned na začátku. Z tohoto důvodu si roháče obecného zaregistrovali jako ochrannou známku. Jedná se o největšího a vzhledově nejvýraznějšího brouka v Evropě.

Řadu jeho různých provedení používala společnosti VSM jako ochrannou známku pro svá přírodní brusiva. Když se v 50. letech 20. století začalo používat stále více syntetických brusiv, nahradila roháče nová ochranná známka VITEX.

Objevte VSM

Hasičský sbor závodu VSM při požárním cvičení v roce 1905
Hasičský sbor závodu VSM při požárním cvičení v roce 1905
Skupinová fotografie členů hasičského sboru závodu VSM v roce 1920
Skupinová fotografie členů hasičského sboru závodu VSM v roce 1920
V roce 1965 měl hasičský sbor závodu VSM k dispozici motorová zásahová vozidla
V roce 1965 měl hasičský sbor závodu VSM k dispozici motorová zásahová vozidla

1880: V oblasti bezpečnosti máme dlouhou tradici: Hasičský sbor závodu VSM

Jedním z největších nebezpečí pro průmyslový podnik je požár. VSM, stejně jako mnoho jiných společností, má proto svůj vlastní hasičský sbor. Náš sbor založili 1. července 1880 zakladatelé společnosti Oppenheimem a Seeligmannem a patří tak k nejstarším hasičským sborům v Dolním Sasku a Německu. Začínal 14 zaměstnanci a jejich počet se v následujících letech neustále zvyšoval až na 37 v roce 1892. Zpočátku bylo největším problémem zásobování vodou, protože městská vodovodní síť ještě nedosahovala až k areálu závodu. Jediným dostupným zdrojem vody byla studna. Hlavním cílem hasičského sboru závodu tehdy bylo okamžitě hasit – nebo alespoň co nejvíce omezit šíření požáru.

Nedostatečné zásobování vodou mělo ráno 25. června 1884 přímé, velmi vážné následky: požár byl odhalen příliš pozdě a zničil zasaženou tovární budovu. Nedostatek vody znemožnil uhašení požáru. Rozšíření plamenů na zbytek závodu však hasiči závodu zabránili rychlým vybudováním ochranných bariér.

Hasiči se na začátku činnosti sboru neomezovali pouze na závod, ale účastnili se i zásahů v okrese a sousedních oblastech. I dnes se ve výjimečných situacích účastní rozsáhlých zásahů městského hasičského sboru.

S cílem reagovat v případě mimořádných událostí co nejrychleji, byli do areálu závodu trvale umístěni pohotovostní pracovníci; dokonce i noční hlídači byli vyškoleni jako hasiči. Během druhé světové války byl hasičský sbor závodu několikrát úspěšně nasazen po náletech, ale nakonec se po nejtěžších a nejničivějších útocích v roce 1945 dostal na samou hranici svých možností. Naštěstí společnost VSM nepostihly žádné další velké požáry až do roku 1985. V tomto roce došlo k rozsáhlému požáru, který měl za následek zničení systému dodatečného tepelného spalování u výrobní linky. Rozšíření požáru zabránili hasiči závodu společně s pomocí profesionálních hasičů.

V poslední době se role hasičů trochu mění. Protipožární opatření se významně zlepšila, a proto už hašení požárů není tak potřebné. Místo toho došlo ke zvýšení technické pomoci. Například během vánočních svátků v roce 1995 uniklo z nádrže velké množství chladicí kapaliny. Odklízení následků trvalo celé svátky a probíhalo za mimořádně nepříznivých podmínek při teplotách až -20 stupňů. Přesto se ho podařilo zvládnout bez podpory městského hasičského sboru.

Hasičský sbor závodu společnosti VSM dnes, o 144 let později, stále existuje. Jeho členové mají nejen přístup k nejmodernějšímu vybavení. Každý člen hasičského sboru závodu absolvoval základní výcvik a má kvalifikaci minimálně pro základní služební hodnost hasiče. Díky moderní technologii a dobrému výcviku má hasičský sbor našeho závodu všechny nezbytné podmínky pro to, abychom se my i naši sousedé mohli ve dne i v noci cítit co nejbezpečněji.

Fotografie hasičského sboru závodu VSM s dýchacími přístroji pořízená v roce 1990
Fotografie hasičského sboru závodu VSM s dýchacími přístroji pořízená v roce 1990
I dnes, více než 140 let po svém založení, je hasičský sbor závodu VSM důležitou institucí pro celou společnost VSM
I dnes, více než 140 let po svém založení, je hasičský sbor závodu VSM důležitou institucí pro celou společnost VSM

Objevte VSM

Pojiva, pryskyřice a lepidla jsou nezbytnou součástí brusiv na podložce
Pojiva, pryskyřice a lepidla jsou nezbytnou součástí brusiv na podložce

1888: Vynález lepidla na tapety a VSM

Co mají společného barevné tapety, bývalý učeň VSM a přilnavost smirku k podkladu? To všechno vedlo k vynálezu lepidla na tapety.

Během své učňovské přípravy ve společnosti VSM se Ferdinand Sichel seznámil se složitým zpracováním živočišných lepidel a pojiv při výrobě brusiva. Tento problém dobře znal už z firmy svých rodičů, která vyráběla tapety a křídové barvy. Suroviny živočišného původu se musely složitě vařit a rychle spotřebovat. Nebyly také voděodolné.

Tyto zkušenosti přiměly Ferdinanda Sichela, aby vynalezl nová lepidla, se kterými se lépe pracovalo. Vyvinul lepidlo na barvu Sichel, které jako základ používá rostlinný škrob. Ze Sichelovy motivace vynalézat měla společnost VSM prospěch. Nyní jsme měli přístup k novým lepidlům a pojivům z rostlinných materiálů. Navíc se daly zpracovávat za studena, nekazily se a byly rychle připravené k použití.

Takto bylo v Hannoveru vynalezeno lepidlo na tapety. Raná technická inovace, ke které přispěla i společnost VSM.

Objevte VSM

Výroba flexibilních brusiv
Výroba flexibilních brusiv
Balení brusných pásů v závodě VSM kolem roku 1900
Balení brusných pásů v závodě VSM kolem roku 1900
Povrchová úprava pro výrobu flexibilních nosičů v roce 1969
Povrchová úprava pro výrobu flexibilních nosičů v roce 1969

1930: Specialista na brusiva na podložce

Naše motto: Buďte vždycky flexibilní! Po ukončení strojní výroby v důsledku celosvětové hospodářské krize se společnost VSM od období 1929–1930 soustředila výhradně na výrobu brusiv na podložce. Významnou roli v této době sehrála nová úpravna, která od roku 1932 dokázala výrazně zvýšit kvalitu výrobků. Díky tomu jsme mohli začít vyrábět speciální tkaniny, které se používají jako nosiče flexibilních brusiv. Tehdy se jim v Německu říkalo Schleifleinen (brusné tkaniny). Dnes se pro naše vysoce kvalitní brusiva běžně používají podložky z bavlněné nebo polyesterové tkaniny.

Naše vlastní povrchová úprava znamená, že i dnes můžeme výrazně zlepšovat vlastnosti našich brusiv. Výroba vlastních nosičů z papíru, tkaniny nebo vulkanfíbru je důležitou součástí naší vertikálně integrované výroby.

Obecně se dá říct, že existuje široká škála ohebných podložek: nabízíme podložky od velmi ohebných až po velmi pevné podložky – s odpovídající úrovní ohebnosti pro každou brusnou aplikaci. Vyrábí se tak široká škála brusných výrobků, včetně svitků, pásů, kotoučů a listů a podložek.

Rozhodující je směs a struktura – pro každý materiál je tu totiž správné složení! Brusiva na podložce VSM se skládají ze čtyř nebo pěti složek: nosič, základní lepidlo, brusné zrno, krycí pojivo a volitelná další brusná vrstva, například Top Size nebo ALU-X. Složení komponent bylo milionkrát vyzkoušeno a testováno a zajišťuje požadované vlastnosti brusiva – vždy optimalizované pro konkrétní aplikace.

Rychlé a přesné přizpůsobení brusiva materiálu je jednou z hlavních výhod brusiv na podložce oproti brusivům s pojivem, např. ve srovnání s brusnými kameny nebo brusnými kotouči. Tato ohebnost v konečném důsledku vede k vyšší kvalitě obrobků – a zároveň zvyšuje ziskovost díky většímu úběru materiálu a kratším časům zpracování.

Brusiva na podložce mají navíc pro uživatele nesporné výhody: snadněji se s nimi manipuluje a jsou zárukou větší bezpečnosti při práci: uživateli poskytují ochranu díky snížení vibrací a hluku.

S více než 160 lety zkušeností jsou naše znalosti v oblasti brusiv bezkonkurenční.

Objevte VSM

Dceřiná společnost VSM „London Emery Works“ v roce 1904
Dceřiná společnost VSM „London Emery Works“ v roce 1904
V současné době společnost VSM aktivně působí ve prospěch svých zákazníků ve více než 70 zemích
V současné době společnost VSM aktivně působí ve prospěch svých zákazníků ve více než 70 zemích

1955: VSM se začíná uplatňovat na mezinárodním trhu

Vysoce kvalitní brusiva společnosti VSM poutala pozornost průmyslu v sousedních zemích v samotných začátcích. Už v 90. letech 19. století se společnost VSM zaměřila například na velmi zajímavý anglický trh a postavila tam továrnu podle modelu firmy Hainholz. Společnost byla ve Velké Británii velmi úspěšná s vlastní anglickou značkou „Atlas“, ale v roce 1918 byl závod v důsledku první světové války zrušen. Na přelomu století však obchod ve zbývajících částech Evropy už vzkvétal. Brzy jsme měli vlastní kanceláře v Breslau, Bruselu, Paříži a Turíně. Kvůli dvěma světovým válkám však na čas zanikl i mezinárodní obchod.

Přerušené kontakty se Spojeným královstvím se podařilo obnovit až v roce 1955. Založením dceřiné společnosti VSM Abrasives Ltd. začala internacionalizace společnosti VSM ve Velké Británii. V roce 1974 byla založena španělská dceřiná společnost VSM Vitex Abrasivo Iberica, S.A.U. Významným milníkem pro společnost VSM bylo v roce 1978 založení společnosti VSM Abrasives Corporation: Americké dceřiné společnosti se podařilo úspěšně dobýt v té době významný americký trh s brusivy.

Po ekonomických turbulencích v 80. letech a přísných modernizačních opatřeních, včetně nových závodů na tkací zařízení a výrobu zrna, byly založeny dceřiné společnosti v Kanadě (VSM Abrasives Canada Inc., 1992), Švýcarsku (Pferd-Vitex AG, 1994) a došlo ke kompletní akvizici závodu Duna Vitex v Maďarsku (rovněž 1994).

Od té doby je společnost VSM zastoupena také v Polsku (Pferd-VSM Sp. Zoo, 1997), ve Francii (VSM Impavide S.A.S., 1998) a nejnověji od roku 2017 v Kolumbii (VSM Abrasivos Latinoamérica S.A.S.) s vlastními dceřinými společnostmi – a je tak svým zákazníkům nablízku po celém světě.

Dnes společnost VSM působí s dceřinými společnostmi nebo partnery ve více než 70 zemích. Globální síť specialistů VSM poskytuje odborné poradenství všude tam, kde je to třeba – ať už je vaše společnost velká nebo malá.

Objevte VSM

Společnost VSM vyrábí své keramické zrno ve svém sídle v Hannoveru
Společnost VSM vyrábí své keramické zrno ve svém sídle v Hannoveru
Díky mikrokrystalické struktuře se z keramického zrna VSM během broušení odlamují velmi jemné částice a díky tomu se neustále odhalují nové, ostré řezné hrany
Díky mikrokrystalické struktuře se z keramického zrna VSM během broušení odlamují velmi jemné částice a díky tomu se neustále odhalují nové, ostré řezné hrany

2004: Zahájení výroby keramického zrna

Vysoce odolné: keramické zrno vyvinuté a vyráběné ve vlastním závodě. Svět brusiv neustále hledá to nejlepší brusné zrno pro konkrétní aplikace. A pokud jde o vysoký úběr materiálu, je keramické brusné zrno jednoznačně první volbou. Keramické brusné zrno je totiž mimořádně tvrdé a houževnaté.

Co to konkrétně znamená? Při broušení je každé zrno vystaveno řezným silám, které působí jako údery kladiva. Při obrábění tvrdých kovů, jako je titan, musí brusné zrno dlouhodobě odolávat extrémnímu zatížení.

Dalším důležitým aspektem je tzv. samoostřící efekt. Naše keramická zrna jsou vyráběna tak, že se díky své mikrokrystalické struktuře při broušení rozpadají na velmi jemné částice, a díky tomu se neustále odhalují nové, ostré řezné hrany. To zaručuje trvale vysoký úběr materiálu – s maximální účinností procesu broušení.

Keramické zrno VSM dosahuje těchto výsledků už dvě desetiletí. V roce 2004 jsme v Hannoveru začali vyrábět vlastní keramické zrno, které se pod názvem VSM CERAMICS rychle stalo synonymem mimořádně výkonných brusiv.

Dnes jsme jedním z mála výrobců keramického zrna na světě. Už dvacet let důsledně pracujeme na tom, abychom i nadále byli mistry v oblasti keramického zrna. Proto keramické zrno vyrábíme výhradně ve vlastním závodě v Hannoveru při zajištění nejvyšších standardů kvality. Díky tomu můžeme zásadně ovlivňovat výkonnost našich výrobků – a dál pokračovat ve vývoji sofistikované technologie keramického zrna s našimi technickými znalostmi v oblasti aplikací. Například u produktu VSM ACTIROX, který v roce 2018 stanovil nové standardy.

Objevte VSM

Před 160 lety se sklo mlelo ve speciálních mlýnech na zrno různé velikosti a pak se používalo jako brusné zrno.
Před 160 lety se sklo mlelo ve speciálních mlýnech na zrno různé velikosti a pak se používalo jako brusné zrno.
Těžba smirku VSM Naxos v dole na řeckém ostrově Naxos.
Těžba smirku VSM Naxos v dole na řeckém ostrově Naxos.
Syntetická brusiva s keramickým zrnem jsou dnes standardem pro obrábění kovů a dalších tvrdých materiálů.
Syntetická brusiva s keramickým zrnem jsou dnes standardem pro obrábění kovů a dalších tvrdých materiálů.
Jedním z nejúčinnějších brusiv na trhu je VSM ACTIROX. Jeho geometricky tvarované keramické zrno je „samoostřící“ a zachovává si svou intenzitu po celou dobu životnosti.
Jedním z nejúčinnějších brusiv na trhu je VSM ACTIROX. Jeho geometricky tvarované keramické zrno je „samoostřící“ a zachovává si svou intenzitu po celou dobu životnosti.

2018: Od skelného papíru po špičkové tvarované keramické zrno

První zmínky o používání brusného papíru v Anglii pocházejí z 18. století. Průmyslové využití ve formě pískového, skelného nebo křemenného papíru začalo s rychle probíhající industrializací v Evropě a Americe. Tehdy byl brusný materiál připevněn k papírové podložce ještě pomocí lepidla. Tato brusiva měla proto nevalné výsledky a používala se primárně na dřevo a jiné měkké materiály.

První doloženou výrobu brusiv v Německu založila společnost CF. Schröder v roce 1863. O něco později, v květnu 1864, zahájila také společnost VSM ruční výrobu skelného a křemenného papíru, zpočátku ale v malém měřítku.

S nastupující industrializací se pozornost rychle obracela k novým materiálům, jako je ocel, pro které sklo a křemen nebyly vhodné. Jako výkonnější alternativa skla byl objeven smirek. Tato tvrdá hornina se neopotřebovávala tak rychle a poskytovala vysoký brusný výkon. Záhy se stala nejdůležitější surovinou společnosti. Brzy po smirkovém papíru přišla společnost s dalšími další výrobky, jako jsou smirkové plátno a smirkové kotouče.

Zpočátku byla v nabídce pouze suchá brusiva, ale s vývojem voděodolného pojiva na bázi keramiky se přidaly i výrobky vhodné pro broušení za mokra. Na přelomu století se přírodní brusiva, například smirkový papír, stále více nahrazovala synteticky vyráběnými brusivy, jako je oxid hlinitý nebo zirkon-korund. Už na začátku 20. století vyráběla společnost VSM brusné kotouče s použitím brusiva korund a karbid křemíku, které jsou známé a používané dodnes.

Od 60. a 70. let 20. století umožnila řada technických inovací společnosti VSM dovést kvalitu brusiva na novou úroveň. Například v roce 1962 se začalo používat elektrostatické nanášení, při kterém se brusná zrna nanášejí na podložku důsledně hrotem vzhůru. To výrazně zvýšilo úběr materiálu.

V roce 1978 přišel další velký krok: společnost VSM uvedla na trh brusivo s aglomerovaným zrnem. Jednalo se o dlouhodobé brusivo VSM COMPACTGRAIN, u kterého se postupně uvolňují nová zrna, která se znovu a znovu ostří. To znamená, že lze dosáhnout konstantních, reprodukovatelných parametrů povrchu s rovnoměrným výbrusem nebo leskem, což je specifický požadavek při výrobě povrchů z nerezové oceli. VSM COMPACTGRAIN je bestsellerem dodnes. Společnost VSM nabízí více než 30 řad brusiv s kompaktním zrnem a díky tomu má nejširší sortiment na současném trhu.

Obzvláště důležitý milník přišel v roce 2004, kdy jsme v Hannoveru zahájili vlastní výrobu keramického zrna. Stejně jako všechny výrobky VSM s keramickým zrnem má i první výrobek VSM CERAMICS samoostřící efekt, který zajišťuje trvale vysoký úběr materiálu. Od roku 2005 zaznamenává úspěch v nesčetných aplikacích zákazníků a mimořádně působivého výkonu dosahuje při broušení nelegovaných a ušlechtilých ocelí. Zákazníci zaznamenali až 50% prodloužení životnosti ve srovnání s jinými brusivy s keramickým zrnem. Začala nová éra úběru materiálu.

V roce 2007 jsme uvedli na trh naše brusiva VSM Diamond and CBN. Ta jsme speciálně vyvinuli pro obrábění extrémně tvrdých materiálů, jako je karbid wolframu, karbid titanu, oxid chromitý, sklo, keramika, sklolaminát, kevlar a přírodní kámen.

V roce 2018 společnost VSM posunula vývoj keramického zrna na další úroveň díky geometricky tvarovanému materiálu VSM ACTIROX. Dosahuje ještě většího úběru materiálu – maximálního úběru, jak po právu říkáme –, a to s dlouhou životností a agresivním, chladným brusem. Díky produktu ACTIROX jsme jedním z mála světových výrobců geometricky tvarovaného keramického zrna.

Ve stejném roce společnost VSM uvedla na trh inovaci v oblasti brusiv, která umožnila broušení a leštění v jednom kroku. Brusivo ILUMERON na podložce jde ještě o krok dál než naše předchozí dlouhodobé brusné materiály, protože umožňuje dosáhnout mimořádně vysokého stupně lesku. Extrémně přísné tolerance broušených ploch zaujaly uživatele po celém světě.

V roce 2023 přišel na trh také výsledek speciálního vývoje pro broušení hliníku a neželezných kovů: VSM ALU-X výrazně snižuje ulpívání třísek, a tím snižuje nutnost výměny nástrojů. Zvýšení výkonu umožňuje rychlejší obrábění a snižuje výrobní náklady. Broušením bez tuku a oleje zůstává pracoviště čisté.

Co přinese budoucnost? To je velmi zajímavá otázka, na kterou bychom rádi odpověděli. I nadále usilovně pracujeme na tom, abychom našim zákazníkům nabízeli ta nejlepší a nejinovativnější řešení v oblasti broušení.

Jste ze Spojených států amerických?

Navštivte naše americké webové stránky!