Från glaspapper via Naxos smärgel till syntetiska keramiska korn!

Under rubriken ”Slipmedlets historia” tar vi dig med på en resa genom slipningens historia. Från den första användningen av glas och papper till bruket av smärgel och dagens högteknologiska slipmedel.

Under International Abrasive Days får du lära dig många spännande fakta om slipning och dess historia. Sedan VSM grundades för 160 år sedan har man övat och "slipat på" sin produktion av slipmedel. En sak har alltid stått i fokus för VSM: SLIPMEDEL Tack vare vår historia och vårt långvariga samarbete med er – våra kunder och partners – kan vi djärvt hävda att alla någon gång har kommit i kontakt med våra produkter

Vårt motto VI KAN SLIPMEDEL innefattar allt detta. Ingen kan slipmedel bättre än vi.

International Abrasives Day 2023 | Föreställ dig en värld utan slipmedel

Slipmedlets historia – en översikt över milstolpar

I april och maj 2024 guidar vi dig genom slipmedlets historia genom att belysa olika milstolpar. Det är den historia som VSM har påverkat och hjälpt till att forma.

De första industriellt producerade slipmedlen var sandpapper, glas- och flintpapper

De första uppgifterna om användningen av sandpapper i England går tillbaka till 1700-talet. Dess användning som verktyg började i takt med att industrialiseringen tog fart i Europa och Amerika. De första industriellt producerade slipmedlen utgjordes av sandpapper, glas- och flintpapper. Alla dessa har ett ryggmaterial av papper. Slipmedlet, dvs. sand, glas eller flint, fästs med lim på pappersryggmaterialet. Dessa slipkorn gav fortfarande inte någon särskilt hög effekt. Slippapperen användes främst för trä och andra mjuka material.
I Tyskland nämndes ett företag som tillverkade slipmedel för första gången 1863. Kort därefter, i maj 1864, grundades företaget som nu heter VSM i Hannover. Vid den tiden hade grundarna Siegmund Oppenheim och Siegmund Seeligmann fortfarande ingen aning om vilken slags framgångssaga de hade påbörjat med sitt nya företag.

Råmaterialet smärgel utvinns på den grekiska ön Naxos.

Industrialiseringen krävde maskinbearbetning av allt hårdare material som exempelvis metall. Metallbearbetningsanläggningar kan inte arbeta effektivt med slipmedel som glaspapper och flint. Det behövdes ett nytt material för tillverkning av slipmedel.  
I slutet av 1800-talet fann man en lösning som även lämpade sig för den industriella massmarknaden. Smärgeln som utvinns på den grekiska ön Naxos har hög hårdhet och utmärkt motståndskraft mot nötning. Därför är smärgel mycket lämplig för metallbearbetning.  
Även om slipningen av smärgel har varit känd sedan urminnes tider var råmaterialet tidigare mycket svårt att krossa på grund av dess hårdhet. Men tack vare ångmotorn var det inte längre någon utmaning. Än idag nämns begrepp som ”smärgelpapper” och aktiviteten ”smärgling”, även om smärgel inte längre har någon roll i moderna slipmedel.

Den första VSM-slipmaskinen konstruerades

1880 markerade konstruktionen av vår första egna slipmaskin en ny milstolpe. Fram till denna tidpunkt hade slipning med slipskivor varit olönsamt. Konkurrensen från den traditionella filen var mycket stark. Tack vare den nya slipmaskinen ökade slipeffekten avsevärt och fick arbetskostnaderna att minska avsevärt.  
Den ökade effektiviteten väckte snabbt stort intresse för den nya typen av slipskivor med smärgel. Produktsortimentet växte snabbt: ”Vulkan”-skivan för torrslipning, ”Neptun” för våtslipning, ”Atlas” för torr- och våtslipning och senare en ännu effektivare variant med namnet ”Helios” introducerades. Tack vare den utmärkta avverkningskapaciteten uppskattades ”Helios” särskilt i gjuterier.  
Den här delen av historien förklarar också vårt företagsnamn ”VSM”, Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken (Förenade smärgel- och maskinfabrikerna). VSM tillverkade smärgeln som används som slipmaterial i våra produkter och tillhörande maskiner.  

Investering i den första VSM-dukbearbetningsanläggningen

Satsning på rätt häst: Vi var redan 1932 medvetna om vikten av ryggmaterial för högkvalitativa flexibla slipmedel och investerade i vår första efterbehandlingsanläggning för duk. Detta gjorde det möjligt för oss att tillverka duk avsedd särskilt för användning som underlagsmaterial i flexibla slipmedel. På den tiden kallades dessa i Tyskland för Schleifleinen (slipdukar). Idag är ryggmaterialet ofta tillverkat av bomull eller polyester i högkvalitativa slipmedel.
Tack vare vår egen efterbehandlingsanläggning för duk kan vi fortfarande i mycket hög grad påverka prestandan hos våra slipmedel. Produktionen av ryggmaterial är en viktig del av vår egenproduktion.
Sedan 1930 har vi fokuserat helt och hållet på slipmedel på flexibla ryggmaterial och gör det fortfarande idag. Med 94 års erfarenhet är vi specialister inom detta område och har en unik förståelse för slipmedel.

Kornen är elektrostatiskt laddade

Det flygande slipkornet: Fram till början av 1960-talet användes gravitationsdispersion vid tillverkning av slipmedel. Slipkornen tappades ned på ryggmaterialet ovanifrån. Slipkornen låg sedan fritt fördelade på ryggen.
Slipmedlen blir dock bara riktigt effektiva och kraftfulla om slipkornen placeras upprätt. Sedan sticker den vassa spetsen på varje korn ut uppåt.  
I och med introduktionen av elektrostatisk ytbeläggning 1962 blev våra slipmedel ännu effektivare. I denna process laddas slipkornen elektrostatiskt så att de flyger nerifrån och upp, mot gravitationskraften, upp på ryggmaterialets basbindning.  
Ju högre andel vertikala slipkorn, desto högre avverkningshastighet för slipmedlet. Idag är elektrostatisk ytbeläggning en standardmetod vid tillverkning av slipmedel. På VSM har vi låtit slipkorn flyga i över 60 år

Det finns mer än 30 olika COMPACTGRAIN-serier i VSM-sortimentet

De används i många kök och är ett riktigt blickfång: Köksmöbler med fronter i rostfritt stål. Ett speciellt slipmönster ger dessa rostfria fronter ett högkvalitativt utseende. Sedan 1978 används slipmedel med lång livslängd som vi har gett namnet VSM COMPACTGRAIN.
I och med lanseringen av VSM COMPACTGRAIN förändrade vi metallbearbetningen ännu en gång. VSM COMPACTGRAIN-slipmedlen med avsevärt längre livslängd består av ett granulat som innehåller många slipkorn. Använda slipkorn bryts ut ur denna kornreserv under slipningen för att exponera oanvända, vassa kornspetsar. Detta gör det möjligt att uppnå konsekventa, reproducerbara ytvärden.  
Det enhetliga slipmönstret med ytjämnhet och glans är det viktigaste försäljningskriteriet för många tillverkare av rostfria fronter. Idag erbjuder vi mer än 30 olika COMPACTGRAIN-serier med mängder av olika kornstorlekar.

Upplev slipmedel på VSM Training Center

Slipexpertisen får ett hem: 1991 öppnade vi Technical Center (TC). Här har vi samlat all vår expertis inom slipning på ett ställe. Sedan dess har TC fått gnistor att flyga med den slipning som sker varje dag.
Från och med nu behöver våra kunder inte längre avbryta sin tillverkningsprocess för att testa nya slipmedel. Den moderna maskinparken används för slipning av plana ytor, utvändig rundslipning, långbandsslipning, slipning med löst band och många andra användningar.  
Testning av anpassade slipmedel utförs och centret har redan använts för att förmedla expertis inom slipning till tiotusentals yrkesverksamma inom slipning över hela världen. Våra seminarier fokuserar på praktisk erfarenhet redan från början. Många kan förmedla teorin, men bara VSM kan visa användningen av slipmedlen i praktiken. Och så har det varit i över trettio år på utbildningscentret, vilket nu är känt som Competence Center.  

Vi har tillverkat keramiska korn på VSM i Hannover sedan 2004

Hårda och tåliga: Produktionen av våra keramiska korn startade 2004. Inom slipmedelsbranschen är man alltid på jakt efter det bästa slipkornet för specifika användningar. När det gäller hög materialavverkning är keramiska slipkorn förstahandsvalet.  
Keramiska slipkorn är hårda och tåliga. Tänk dig följande: Vid slipning utsätts varje enskilt korn för avverkningskrafter som fungerar som hammarslag. Vid bearbetning av hårda metaller som titan måste slipkornet sådana påfrestningarna. En annan viktig aspekt är den så kallade självskärpande funktionen. Våra keramiska korn bryts av mycket fint vid slipning och frilägger därmed nya, vassa kanter vid avverkningen.  
VSM:s keramiska korn kan göra allt detta. Sedan 2004 har vi arbetat outtröttligt för att bli världsmästare inom keramiska korn. Därför tillverkas våra keramiska korn uteslutande i vår anläggning i Hannover, enligt högsta kvalitetsstandard.

2005 inleddes en ny dimension av materialavverkning med VSM CERAMICS

Under 2005 började en ny dimension av materialavverkning: Marknadslanseringen av VSM CERAMICS. Det keramiska kornet, som tillverkades i Hannover sedan året innan, började sin framgångssaga i otaliga kundanvändningar.  
De enastående egenskaperna hos det nya keramiska kornet från VSM är särskilt iögonfallande vid slipning av olegerat och rostfritt stål. Den fina, mikrokristallina kornstrukturen ser till att slipkornen slipas regelbundet. Våra KERAMISKA PRODUKTER bibehåller en hög grad av materialavverkning under hela sin livslängd. Våra kunder uppnådde upp till 40 % längre livslängd jämfört med andra slipmedel med keramiska korn. En ny era av materialavverkning hade börjat.
Prestandan hos ett slipmedel påverkas dock inte bara av slipkornet. Preliminära produkter som duk för ryggmaterialet samt syntetisk hartsbindning bidrar också till detta. Alla dessa komponenter tillverkas av VSM i Hannover, vilket säkerställer en jämn hög kvalitet.

Diamant- och CBN-slipmedel för maskinbearbetning av extremt hårda material

2007 lanserade vi våra slipmedel VSM DIAMOND och CBN. Dessa maskiner har utvecklats för bearbetning av extremt hårda material som volframkarbid, titankarbid, kromoxid, glas, keramik, GRP, kevlar och natursten.
De erbjuder därför många nya möjligheter inom materialbearbetning. Särskilt kunder med automatiserade och robotiserade slipningstillämpningar fortsatte att förlita sig på VSM:s expertis inom CBN och diamant. Diamant-slipmedeln imponerar på kunderna med hög materialavverkning och lång livslängd. De är också beständiga mot höga temperaturer.  
Denna innovation innebar en milstolpe för branschen, som sedan drog nytta av förbättrade bearbetningsmöjligheter. Tack vare kortare bearbetningstider per arbetsstycke och färre byten av band minskade våra kunders driftskostnader avsevärt.
Det finns bara en nisch inom industriell avverkning för diamant-slipmedel, men de kompletterar VSM AG:s omfattande utbud av möjliga lösningar.

VSM CERAMICS Plus ger ännu större materialavverkning.

2015 såg ytterligare en innovation inom keramiska slipmedel: VSM CERAMICS Plus ger ännu större materialavverkning. Den förbättrade, unika mikrokristallina kornstrukturen möjliggör betydligt finare och skarpare brytning av kornet i dess struktur.  a
Detta leder till låga arbetstemperaturer och därmed till mindre skrot och mindre omarbetning av arbetsstycket. Det extra slipaktiva TOP SIZE-skiktet förbättrar avverkningen samtidigt som temperaturen i kontaktzonen sänks. Detta ökar slipmedlets livslängd avsevärt.  
Det innebär att svårkapat höglegerat stål och superlegeringar som Hastelloy eller Inconel utan problem kan slipas med CERAMICS Plus. Även vid högt kontakttryck arbetar vårt CERAMICS Plus tillförlitligt och säkerställer hög materialavverkning.

Compact grain för jämna och reproducerbara ytor

2017 togs vårt nya COMPACTGRAIN Plus i bruk för första gången. Vid denna tidpunkt hade vårt väletablerade långvariga slipmedel redan använts i otaliga användningar världen över. Våra kunder älskar den konsekventa och reproducerbara ytkvalitet som slipmedlet uppnår samt ytans jämnhet och glansnivå.
Ännu en anledning till att vi ska bli ännu bättre. Med COMPACTGRAIN Plus har vi effektivt förlängt livslängden många gånger över. Längre livslängd innebär högre produktivitet, färre verktygsbyten och sist men inte minst mindre avfall. Detta minskar kostnaderna och skonar miljön. Dessutom ger uppgraderingen en ännu jämnare ytkvalitet med ett ännu enhetligare slipmönster.  
I över fyra decennier har våra kunder förlitat sig på våra slitstarka slipmedel. Med över 30 compact grain-serier har VSM marknadens bredaste sortiment. Det innebär att vi kan uppfylla nästan alla kundkrav.

Slipning och polering – i ett enda steg VSM ILUMERON
Slipning och polering – 2018: Med ILUMERON upplevde vi i ett enda steg nästa innovation inom ytbehandling. På så sätt gick vi ett steg längre än med våra tidigare slitstarka slipmedel: ILUMERON kännetecknas av den särskilt höga glansgrad som slipmedlet uppnår. De extremt snäva toleranserna i slipade ytor övertygar direkt.  
Den specialutvecklade tillverkningsprocessen säkerställer att slipkornen fördelas jämnt över det belagda slipmedlet och på ett kontrollerat sätt bryts ut över hela ytan. Resultatet är en betydligt finare ytfinish. Du kan självklart också mäta dessa resultat. För detta ändamål används glansenheten (GU). Och en glansmätare används för att mäta glansen på en yta i glansenheter. En perfekt matt yta har en glansgrad motsvarande 0 GU (glansenheter). Högblanka ytor med spegelglans ger värden på mer än 70 GU. ILUMERON uppnår en GU på 153 med kornstorlek 1 200. Detta är ett imponerande värde som slipmedlet enkelt kan uppnå vid maskinslipning.

Geometriskt format keramiskt slipkorn för maximal materialavverkning

Vår nästa innovation: Maximal materialavverkning och snabbare slipning. Med detta löfte lanserade vi 2018 VSM ACTIROX. Tack vare det geometriskt formade keramiska kornet uppnår ACTIROX maximal materialborttagning per tidsenhet.  
Användaren drar fördel av mycket korta bearbetningstider tack vare aggressiv, snabbare slipning jämfört med konventionella slipmedel med keramiska korn. Den kortare kontakttiden ger också ett svalt snitt. Detta förhindrar anlöpningar på arbetsstycket och gör att man slipper omarbetning och till och med skrotning.  
I praktiken har ACTIROX slipmedel visat sig ge högre slipeffekt än jämförbara, konventionella slipmedel – samtidigt som man uppnår samma ytkvalitet. Användarna uppnår bättre materialavverkning än de förväntar sig med den angivna kornstorleken, och ytan blir inte grövre. Ett verkligt plus i varje slipningsprocess.

Slipning av icke-järnmetaller med VSM ALU-X

2023 handlade allt om aluminiumslipning. ALU-X är den nya serien slipmedel som har utvecklats av VSM för att uppfylla de specifika kraven för slipning av icke-järnmetaller. Här kompletteras den beprövade VSM CERAMICS kornteknologin med kontinuerlig självskärpning, med ett extra slipaktivt ytskikt VSM ALU-X. Resultat: Förbättrad spånavverkning, vilket ger färre verktygsbyten, fler arbetsstycken per skift, högre materialavverkning och ett fettfritt arbetscenter.
Icke-järnmetaller som aluminium, brons och koppar är krävande material som lätt kan sätta igen slipmedlet. Det innebär att spånen inte avlägsnas utan fastnar på slipkornets spetsar: Ett uppbyggd avverkningskant skapas. Detta gör att slipkornet inte kan skära och slipmedlet blir oanvändbart. Det nya extraskiktet VSM ALU-X minskar vidhäftningen av spån samt igensättningen av slipmedlet. Livslängden säkerställs och förlängs så att utmärkt materialavverkning uppnås även efter längre användningsperioder.

En värld utan slipmedel skulle vara ganska tuff!

Bakterier i mjölken, små splitter från din smartphone eller krossade tomater. Så skulle vår vardag se ut utan slipmedel. Det låter inte särskilt trevligt, eller hur? Behållare inom livsmedelsindustrin är slipade, precis som ytorna på smarta telefoner och knivblad. Listan kan göras hur lång som helst. Slipmedel gör inte bara vardagen smidigare utan även säkrare.

En hyllning till slipmedel och alla som arbetar med slipning

VSM AG lanserade den 29 mars 2023 den första International Abrasives Day för att uppmärksamma just dessa processer. Utan moderna slipmedel, i en värld bortom sandpapper från byggvaruhuset, och utan rätt yrkesmän i företagen skulle många industriella processer inte ens vara möjliga. På International Abrasives Day firar vi slipmedel och alla som arbetar inom slipning och deras viktiga bidrag till så många industriella produktionsprocesser.

Repig, grov och matt

I enlighet med årets motto ”Imagine a world without abrasives” (Föreställ dig en värld utan slipmedel) visar vi hur en sådan här värld skulle se ut i mars – Repig, grov och matt skulle man kunna beskriva den som. Håll utkik och kolla in vår LinkedIn-kanal.

Internationella slipmedelsdagen 2023 | Föreställ dig en värld utan slipmedel

Slipmedel i praktiken: Gör vardagen smidigare och säkrare

Avverkning istället för pressning: Vassa saxar och knivar

Knivar och saxar är redskap som förlorar sin skärpa vid användning. Men om de har blivit trubbiga behöver du inte slänga dem. Med backstand-slipning bearbetas de till exempel med slipmedel med keramiskt korn och återfår snabbt sin skärpa. Trä- eller plasthandtag formas också med slipmedel på en flexibel yta.

Produktrekommendationer för slipning av knivar

XK870X – VSM CERAMICS
XK870F – VSM CERAMICS
CK772T – VSM COMPACTGRAIN
KK841F – VSM ALUMINIUM OXIDE

Slipning av motorhöljen, växellådor och upphängningsdelar

Bilen: Transportmedel, lyxvara, arbetsredskap

Alla har sin egen relation till bilen och väljer sin motordrivna följeslagare utifrån olika kriterier. Storlek, färg, motor, utrustning, bränsleförbrukning – möjligheterna är många. Men alla bilar har en sak gemensamt: De är i grunden tillverkade av plåt och gjutna komponenter som har slipats. Motorhuset, växellådan och hjulupphängningen är gjutna av aluminiummaterial och därefter bearbetade med keramiska slipmedel. Utan dem skulle ingen bil rulla ut från fabriken.

Produktrekommendationer för slipning av gjutna komponenter

XF733 – VSM CERAMICS
XK733X – VSM CERAMICS
XF760 – VSM CERAMICS
XF760X – VSM CERAMICS

Slipning av rostfria behållare, tankar och silor

Njut av maten

Livsmedelsindustrin använder rostfria behållare, tankar och silor för tillverkning, transport och förvaring av produkter. Det finns goda skäl till detta, eftersom rostfritt stål är korrosionsbeständigt, hygieniskt och livsmedelsvänligt, beroende på hur det behandlas och underhålls. Om dessa behållare inte bearbetas för hand eller med speciella slipmaskiner blir livsmedlen i behållarna oätliga. På ojämna eller till och med rostiga ytor utvecklas bakterier mycket snabbt, och dessa angriper och förstör innehållet.

Slipmedel med keramiska och kompakta korn kan användas för att uppnå definierade ytvärden som är oumbärliga för livsmedel. Det innebär att produkterna kan transporteras säkert över längre sträckor samtidigt som kvaliteten bevaras.

Produktrekommendationer för slipning av rostfria behållare

XK870X – VSM CERAMICS
ZF713 – VSM ZIRCONIA ALUMINA
XK870F – VSM CERAMICS
KV701K – VSM NON-WOVEN

Slipning av turbinblad för motorer, gasturbiner och vattenturbiner

En fascinerande megaliner: Airbus A-380

A-380 är världens största passagerarflygplan och dess motor är ett imponerande konstverk: 20 000 enskilda delar, en vikt på 6,5 ton, och vid full gas stiger temperaturerna i förbränningskamrarna till över 2 000 grader Celsius. Turbinbladen i denna motor slipas både under tillverkning och reparation. Här måste arbetet utföras 100 % felfritt, med exceptionell ytkvalitet, maximal precision och måttnoggrannhet. Branschen för slipning av motorkomponenter är därför en av de mest krävande branscherna av alla.

Detta beror på att strukturella förändringar eller mikrosprickor som orsakas av värmetillförsel absolut inte får förekomma vid turbinslipning. VSM CERAMICS slipmedel i kombination med det slipaktiva TOP SIZE-extraskiktet garanterar maximal materialavverkning på kort tid – med minskad värmetillförsel.

Även för industriella gasturbiner krävs turbinblad av rostfritt stål och Inconel. Den minsta tillgängliga turbinen finns i exempelvis vattenturbiner som används i pooler, simbassänger eller i mindre vattenkraftverk.

Produktrekommendationer för slipning av turbinblad

AK890Y – VSM ACTIROX
XK885Y – VSM CERAMICS Plus
XK870T – VSM CERAMICS
XK760X – VSM CERAMICS

Högblanka eller matta borstade ytor i köket

Ytor av rostfritt stål: Skonsamma mot ögat och mjuka att röra vid

Högblanka eller matta borstade ytor är oumbärliga i vardagen. Bara i köket: Kylskåpet, vattenkokaren, matberedaren, mikrovågsugnen, termosen, kastrullsetet ... Allt är tillverkat i rostfritt stål. Och dessa föremål får också sitt ”utseende och sin känsla” genom slipmedel. Ytorna ska ju inte bara se vackra ut utan också kännas bra. Medan man vanligtvis får ytor blanka med hjälp av kiselkarbid brukar man använda slipmedel med aluminiumoxid på ytor med matt yta.  

Slipmedel är också viktiga inom hygien: Slipade ytor är släta och därför lättare att rengöra. Dessutom bildas det färre bakterier på dem. Perfekt för köket.

Produktrekommendationer för framställning av fina ytor

CK772T – VSM COMPACTGRAIN
KV710X – VSM NON-WOVEN

Exakta som urverk

Även om smartphones och smartwatches kan ge oss exakt tid är klockor med mekaniska urverk fortfarande väldigt efterfrågade. Att bära en sådan här klocka skulle vara ganska obehagligt utan slipmedel: En ojämn yta och vassa kanter kan orsaka små skrapmärken och revor i huden. Slipmedel på mycket flexibla ryggmaterial kan användas för att jämna ut ytor och kanter, vilket gör dem behagliga att bära. VSM:s fina slipmedel används också för slipning av den mycket komplexa rörelsen som består av flera hundra delar – så att de små kugghjulen kan fungera tillförlitligt och exakt.  

Produktrekommendationer för slipning av klockor

KK511J – VSM ALUMINIUM OXIDE
XK870F – VSM CERAMICS
CK772T – VSM COMPACTGRAIN

Are you from the United States?

Visit our US website now!